ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PTE-105690

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 20,400,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 2 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 20:11:51 น.

รหัส : LA-NMA-60141

ที่ดิน

เสิงสาง , นครราชสีมา

ราคา 1,270,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 20:10:03 น.

รหัส : LA-NMA-60144

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 22,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 20:07:54 น.

รหัส : LA-PTE-110480

ที่ดิน

หนองเสือ , ปทุมธานี

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางวา 2 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 20:05:49 น.

รหัส : LA-NMA-60598

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 20:05:42 น.

รหัส : LA-CBI-110479

ที่ดิน

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 116,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 58 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 20:04:30 น.

รหัส : LA-CCO-110478

ที่ดิน

คลองเขื่อน , ฉะเชิงเทรา

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 7 ไร่ + 146 ตร.ว

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 20:01:47 น.

รหัส : LA-NMA-60601

ที่ดิน

โนนสูง , นครราชสีมา

ราคา 28,500,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 1 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 20:01:06 น.

รหัส : LA-SPK-49872

ที่ดิน

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 88,000,000 บาท

พื้นที่ 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 19:57:02 น.

รหัส : LA-NMA-60846

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 19:56:46 น.

รหัส : LA-NMA-60851

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 19:54:21 น.

รหัส : LA-NMA-60969

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 987,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 19:52:04 น.

รหัส : LA-CCO-106567

ที่ดิน

พนมสารคาม , ฉะเชิงเทรา

ราคา 31,130,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 19:52:03 น.

รหัส : LA-NMA-60971

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 19:48:27 น.

รหัส : LA-TRT-92013

ที่ดิน

เมืองตราด , ตราด

ราคา 170,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 56 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 19:46:52 น.

รหัส : LA-NMA-61082

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 19:45:59 น.

รหัส : LA-NMA-61083

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 19:41:20 น.

รหัส : LA-NMA-61341

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 19:39:08 น.

รหัส : LA-NMA-61346

ที่ดิน

สูงเนิน , นครราชสีมา

ราคา 15,260,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 19:36:58 น.

รหัส : LA-NMA-61351

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 19:35:05 น.