ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PTE-36698

ที่ดิน

หนองเสือ , ปทุมธานี

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 1 งาน 35 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 17:23:22 น.

รหัส : LA-NMA-2454

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 17:19:02 น.

รหัส : LA-NMA-2457

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 17:16:40 น.

รหัส : LA-NMA-2883

ที่ดิน

โนนสูง , นครราชสีมา

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 17:07:40 น.

รหัส : LA-NMA-2887

ที่ดิน

โนนสูง , นครราชสีมา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 17:04:11 น.

รหัส : LA-NMA-3434

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 2 งาน 51 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 17:00:51 น.

รหัส : LA-NMA-4265

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 16:57:26 น.

รหัส : LA-NMA-4268

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 75,000,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 16:52:57 น.

รหัส : LA-NMA-4273

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 16:50:34 น.

รหัส : LA-NMA-5162

ที่ดิน

หนองบุญมาก , นครราชสีมา

ราคา 6,490,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 2 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 16:47:09 น.

รหัส : LA-NMA-5163

ที่ดิน

หนองบุญมาก , นครราชสีมา

ราคา 15,060,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 0 งาน 43 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 16:43:39 น.

รหัส : LA-NMA-5164

ที่ดิน

เสิงสาง , นครราชสีมา

ราคา 1,270,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 16:40:30 น.

รหัส : LA-NMA-6795

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 2,980,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 16:38:09 น.

รหัส : LA-UBN-6796

ที่ดิน

ม่วงสามสิบ , อุบลราชธานี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 16:35:50 น.

รหัส : LA-NMA-6799

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 55,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 16:33:39 น.

รหัส : LA-NMA-6801

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 16:31:15 น.

รหัส : LA-NMA-7875

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 16:27:38 น.

รหัส : LA-PKT-36695

ที่ดิน

ถลาง , ภูเก็ต

ราคา 180,000,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 2 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 16:25:49 น.

รหัส : LA-NMA-7876

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 14,625,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 16:24:03 น.

รหัส : LA-NMA-8496

ที่ดิน

จักราช , นครราชสีมา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 เม.ย. 2561 16:18:23 น.