ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-TAK-17275

ที่ดิน

แม่สอด , ตาก

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 22:03:24 น.

รหัส : LA-BKK-17276

ที่ดิน

เขตหนองจอก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 22:00:11 น.

รหัส : LA-SPK-17791

ที่ดิน

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 2,839,200 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:56:12 น.

รหัส : LA-SPK-17278

ที่ดิน

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:53:55 น.

รหัส : LA-BKK-19161

ที่ดิน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:51:14 น.

รหัส : LA-PKN-18032

ที่ดิน

หัวหิน , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:47:38 น.

รหัส : LA-CRI-19112

ที่ดิน

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:44:27 น.

รหัส : LA-SPK-19113

ที่ดิน

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:41:20 น.

รหัส : LA-PBI-20236

ที่ดิน

ท่ายาง , เพชรบุรี

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:35:03 น.

รหัส : LA-SKW-20238

ที่ดิน

ตาพระยา , สระแก้ว

ราคา 720,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 33 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:31:52 น.

รหัส : LA-CRI-23260

ที่ดิน

แม่จัน , เชียงราย

ราคา 540,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:28:40 น.

รหัส : LA-CRI-23261

ที่ดิน

แม่จัน , เชียงราย

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:25:33 น.

รหัส : LA-CRI-23262

ที่ดิน

แม่จัน , เชียงราย

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:22:25 น.

รหัส : LA-SPK-22824

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 7,945,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:19:16 น.

รหัส : LA-PNB-24427

ที่ดิน

หล่มเก่า , เพชรบูรณ์

ราคา 5,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 27 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:13:01 น.

รหัส : LA-PNB-24428

ที่ดิน

วิเชียรบุรี , เพชรบูรณ์

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:09:56 น.

รหัส : LA-SPK-24166

ที่ดิน

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:02:18 น.

รหัส : LA-RYG-26992

ที่ดิน

นิคมพัฒนา , ระยอง

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 21:00:38 น.

รหัส : LA-NMA-25413

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 2 งาน 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 20:49:36 น.

รหัส : LA-NPT-25421

ที่ดิน

สามพราน , นครปฐม

ราคา 71,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 2 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 20:46:34 น.