ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NYK-121221

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 590,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:17:54 น.

รหัส : LA-CNX-47864

ที่ดิน

สันป่าตอง , เชียงใหม่

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:17:49 น.

รหัส : LA-CNX-118013

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 48,000,000 บาท

พื้นที่ 344 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:17:40 น.

รหัส : LA-NYK-99908

ที่ดิน

ปากพลี , นครนายก

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 3 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:17:29 น.

รหัส : LA-NYK-99906

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:17:25 น.

รหัส : LA-NYK-99904

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:17:19 น.

รหัส : LA-CNX-61211

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:16:55 น.

รหัส : LA-CNX-44806

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 48,500,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:16:50 น.

รหัส : LA-AYA-55827

ที่ดิน

ลาดบัวหลวง , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 70,000,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 28 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:16:46 น.

รหัส : LA-NYK-54247

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:16:43 น.

รหัส : LA-NYK-54246

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 380,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:16:38 น.

รหัส : LA-NYK-54244

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:16:34 น.

รหัส : LA-AYA-77748

ที่ดิน

ลาดบัวหลวง , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 28 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:16:32 น.

รหัส : LA-NBI-45230

ที่ดิน

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 105,000,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 2 งาน 17 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:16:03 น.

รหัส : LA-NYK-54242

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:06:05 น.

รหัส : LA-NYK-33297

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 3,500 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:06:00 น.

รหัส : LA-NYK-132188

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 375 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:05:55 น.

รหัส : LA-NYK-33300

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:05:51 น.

รหัส : LA-NYK-132185

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:05:46 น.

รหัส : LA-NYK-132183

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 8,940,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:05:41 น.