ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NYK-33297

ที่ดิน

องครักษ์ , นครนายก

ราคา 3,500 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:06:00 น.

รหัส : LA-NYK-132188

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 375 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:05:55 น.

รหัส : LA-NYK-33300

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:05:51 น.

รหัส : LA-NYK-132185

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:05:46 น.

รหัส : LA-NYK-132183

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 8,940,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:05:41 น.

รหัส : LA-BKK-54686

ที่ดิน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 32,000,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:05:32 น.

รหัส : LA-NYK-132194

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 9 ตารางวา 2 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:05:31 น.

รหัส : LA-CNX-92017

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:05:25 น.

รหัส : LA-CNX-96692

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 32,500,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:05:21 น.

รหัส : LA-CNX-66184

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 95,000,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:05:10 น.

รหัส : LA-CNX-66198

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 42,500,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:05:00 น.

รหัส : LA-NYK-46338

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 1 งาน 16 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:04:46 น.

รหัส : LA-NYK-46337

ที่ดิน

บ้านนา , นครนายก

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:04:41 น.

รหัส : LA-TRG-43773

ที่ดิน

ย่านตาขาว , ตรัง

ราคา 570,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 3 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 19:04:32 น.

รหัส : LA-BKK-76256

ที่ดิน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 325,650,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 18:54:28 น.

รหัส : LA-NYK-43683

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 18:54:05 น.

รหัส : LA-NYK-136002

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 18:53:55 น.

รหัส : LA-LPN-142030

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 69 ตารางวา 2 งาน 263 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 18:53:51 น.

รหัส : LA-NYK-133776

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 18:53:46 น.

รหัส : LA-NYK-133774

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 4,400,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 18:53:42 น.