ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NBI-44649

ที่ดิน

ไทรน้อย , นนทบุรี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 21:08:04 น.

รหัส : LA-BKK-45002

ที่ดิน

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,500,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 21:04:52 น.

รหัส : LA-BKK-21825

ที่ดิน

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 21:04:03 น.

รหัส : LA-SKN-45595

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 14,865,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 21:01:10 น.

รหัส : LA-BKK-8938

ที่ดิน

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:59:25 น.

รหัส : LA-BKK-46145

ที่ดิน

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 33,600,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:57:30 น.

รหัส : LA-PTE-46764

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:52:22 น.

รหัส : LA-PTE-47280

ที่ดิน

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 73,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:47:29 น.

รหัส : LA-BKK-47283

ที่ดิน

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:46:46 น.

รหัส : LA-NBI-48226

ที่ดิน

บางบัวทอง , นนทบุรี

ราคา 2,870,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:44:38 น.

รหัส : LA-NPT-48851

ที่ดิน

สามพราน , นครปฐม

ราคา 40,740,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:43:56 น.

รหัส : LA-BKK-49528

ที่ดิน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 88,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:41:46 น.

รหัส : LA-BKK-49530

ที่ดิน

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 87,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:41:04 น.

รหัส : LA-NMA-51065

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:36:09 น.

รหัส : LA-NBI-51066

ที่ดิน

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 10,500,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:35:28 น.

รหัส : LA-BKK-51455

ที่ดิน

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:34:03 น.

รหัส : LA-RBR-53725

ที่ดิน

โพธาราม , ราชบุรี

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:29:46 น.

รหัส : LA-NBI-56288

ที่ดิน

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 6,100,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:26:58 น.

รหัส : LA-BKK-56871

ที่ดิน

เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:26:15 น.

รหัส : LA-BKK-31690

ที่ดิน

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2561 20:25:23 น.