ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-NMA-2484

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:50:03 น.

รหัส : LA-NMA-2461

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:47:28 น.

รหัส : LA-LPN-13052

ที่ดิน

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:44:40 น.

รหัส : LA-NMA-2454

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:41:15 น.

รหัส : LA-NMA-2457

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:39:00 น.

รหัส : LA-NMA-2883

ที่ดิน

โนนสูง , นครราชสีมา

ราคา 650,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:34:13 น.

รหัส : LA-NMA-2887

ที่ดิน

โนนสูง , นครราชสีมา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:30:06 น.

รหัส : LA-NMA-3434

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 2 งาน 51 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:27:35 น.

รหัส : LA-NMA-4265

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:25:06 น.

รหัส : LA-NMA-4268

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 75,000,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:22:36 น.

รหัส : LA-NMA-4273

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:20:14 น.

รหัส : LA-NMA-5162

ที่ดิน

หนองบุญมาก , นครราชสีมา

ราคา 6,490,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 2 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:15:10 น.

รหัส : LA-NMA-5163

ที่ดิน

หนองบุญมาก , นครราชสีมา

ราคา 15,060,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 0 งาน 43 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:12:41 น.

รหัส : LA-NMA-5164

ที่ดิน

เสิงสาง , นครราชสีมา

ราคา 1,270,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:10:08 น.

รหัส : LA-NMA-6795

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 2,980,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:08:05 น.

รหัส : LA-UBN-6796

ที่ดิน

ม่วงสามสิบ , อุบลราชธานี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:05:39 น.

รหัส : LA-NMA-6799

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 55,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:03:13 น.

รหัส : LA-NMA-6801

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 05:01:13 น.

รหัส : LA-NMA-7875

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 2 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 04:58:46 น.

รหัส : LA-NMA-7876

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 14,625,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 04:54:54 น.