ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-AYA-81328

ที่ดิน

ภาชี , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 42,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 28 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 18:12:58 น.

รหัส : LA-PNB-67830

ที่ดิน

วิเชียรบุรี , เพชรบูรณ์

ราคา 804,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2010 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 18:10:59 น.

รหัส : LA-BKK-70700

ที่ดิน

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 380,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 18:06:55 น.

รหัส : LA-BKK-70703

ที่ดิน

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 336,000,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 18:05:27 น.

รหัส : LA-BKK-70706

ที่ดิน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,501,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 18:02:34 น.

รหัส : LA-BKK-70712

ที่ดิน

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,481,500,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางวา 3 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 18:01:14 น.

รหัส : LA-SKA-74886

ที่ดิน

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 19,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 17:52:49 น.

รหัส : LA-BKK-74887

ที่ดิน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,949,691,800 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 3 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 17:51:24 น.

รหัส : LA-PTE-73908

ที่ดิน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 380 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 17:35:38 น.

รหัส : LA-BKK-74040

ที่ดิน

เขตทวีวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,952,000 บาท

พื้นที่ 436 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 17:33:36 น.

รหัส : LA-CRI-25397

ที่ดิน

พาน , เชียงราย

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 2 งาน 60 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 17:24:22 น.

รหัส : LA-CRI-33046

ที่ดิน

พาน , เชียงราย

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 2 งาน 64 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 17:23:23 น.

รหัส : LA-SPK-70821

ที่ดิน

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 17:22:19 น.

รหัส : LA-SPK-70822

ที่ดิน

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 22,750,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 17:21:22 น.

รหัส : LA-SKN-75712

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 1,771,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 17:02:30 น.

รหัส : LA-SKN-76336

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 70,000,000 บาท

พื้นที่ 81 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 17:01:38 น.

รหัส : LA-BKK-81304

ที่ดิน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 380,000,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 17:00:59 น.

รหัส : LA-SKN-76376

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 2 งาน 27 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 17:00:45 น.

รหัส : LA-SKN-77898

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 16:58:49 น.

รหัส : LA-SKN-78206

ที่ดิน

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 1 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 16:57:52 น.