ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-PKT-98281

ที่ดิน

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 135,000,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 02:25:55 น.

รหัส : LA-BKK-98368

ที่ดิน

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 48,100,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 02:23:51 น.

รหัส : LA-BKK-99752

ที่ดิน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,500,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 02:22:48 น.

รหัส : LA-YST-107999

ที่ดิน

เลิงนกทา , ยโสธร

ราคา 7,285,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 02:21:42 น.

รหัส : LA-PKN-99779

ที่ดิน

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 02:14:13 น.

รหัส : LA-NYK-99788

ที่ดิน

เมืองนครนายก , นครนายก

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 02:12:17 น.

รหัส : LA-BKK-47125

ที่ดิน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 02:06:06 น.

รหัส : LA-AYA-48120

ที่ดิน

บางไทร , พระนครศรีอยุธยา

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา 1 งาน 30 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 01:58:46 น.

รหัส : LA-PTE-35553

ที่ดิน

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 2,403,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 01:48:39 น.

รหัส : LA-NMA-110591

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 01:46:05 น.

รหัส : LA-CBI-50362

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 01:42:53 น.

รหัส : LA-NMA-110587

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 01:40:24 น.

รหัส : LA-SPK-106743

ที่ดิน

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 950,000,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 0 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 01:40:17 น.

รหัส : LA-CBI-50373

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 34,600,000 บาท

พื้นที่ 346 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 01:40:02 น.

รหัส : LA-BKK-106892

ที่ดิน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 79,800,000 บาท

พื้นที่ 399 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 01:36:32 น.

รหัส : LA-BKK-106896

ที่ดิน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 107 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 01:35:35 น.

รหัส : LA-NMA-110583

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 01:34:24 น.

รหัส : LA-NBI-88791

ที่ดิน

ไทรน้อย , นนทบุรี

ราคา 4,029,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 01:33:11 น.

รหัส : LA-NBI-110581

ที่ดิน

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 5,580,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 01:30:55 น.

รหัส : LA-NMA-110578

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ธ.ค. 2561 01:28:21 น.