ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-SNK-12202

ที่ดิน

พรรณานิคม , สกลนคร

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:18:17 น.

รหัส : LA-PLK-13363

ที่ดิน

วัดโบสถ์ , พิษณุโลก

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:17:17 น.

รหัส : LA-PLK-13392

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:15:10 น.

รหัส : LA-PLK-13395

ที่ดิน

เมืองพิษณุโลก , พิษณุโลก

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:14:08 น.

รหัส : LA-CRI-17564

ที่ดิน

ขุนตาล , เชียงราย

ราคา 225,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 383 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:04:51 น.

รหัส : LA-CCO-17565

ที่ดิน

สนามชัยเขต , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 2 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:03:48 น.

รหัส : LA-PNB-17566

ที่ดิน

หนองไผ่ , เพชรบูรณ์

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 20:02:47 น.

รหัส : LA-CBI-18329

ที่ดิน

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 19:59:45 น.

รหัส : LA-RYG-18346

ที่ดิน

แกลง , ระยอง

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 3 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 19:58:44 น.

รหัส : LA-CBI-18352

ที่ดิน

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 54 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 19:57:10 น.

รหัส : LA-SPK-20527

ที่ดิน

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 19:54:07 น.

รหัส : LA-RYG-23515

ที่ดิน

แกลง , ระยอง

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 19:50:58 น.

รหัส : LA-NBI-24941

ที่ดิน

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 93,900,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 19:48:53 น.

รหัส : LA-PTE-37567

ที่ดิน

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 19:48:12 น.

รหัส : LA-PNB-26031

ที่ดิน

หล่มสัก , เพชรบูรณ์

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 19:45:48 น.

รหัส : LA-PNB-26032

ที่ดิน

เขาค้อ , เพชรบูรณ์

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 19:44:47 น.

รหัส : LA-RYG-27593

ที่ดิน

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 19:41:43 น.

รหัส : LA-SKA-35684

ที่ดิน

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 19:40:40 น.

รหัส : LA-SKA-35691

ที่ดิน

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 37,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 19:38:39 น.

รหัส : LA-LPN-238

ที่ดิน

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 25 เม.ย. 2561 19:31:43 น.