ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-SPK-15945

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:28:50 น.

รหัส : CO-SPK-15946

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:27:25 น.

รหัส : CO-BKK-15488

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:27:18 น.

รหัส : CO-BKK-15489

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,017,900 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:26:01 น.

รหัส : CO-SPK-15947

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:25:49 น.

รหัส : CO-SPK-16836

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:24:45 น.

รหัส : CO-BKK-15490

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,450,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:24:39 น.

รหัส : CO-BKK-15491

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,150,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:23:22 น.

รหัส : CO-BKK-15492

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:20:41 น.

รหัส : CO-PTE-15493

คอนโดมิเนียม

ลำลูกกา , ปทุมธานี

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:19:11 น.

รหัส : CO-BKK-15494

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,650,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:17:40 น.

รหัส : CO-BKK-15496

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,290,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:16:14 น.

รหัส : CO-BKK-15497

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,800,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:14:28 น.

รหัส : CO-BKK-15500

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:11:19 น.

รหัส : CO-NBI-15501

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:09:40 น.

รหัส : CO-NBI-19312

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 4,890,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:06:59 น.

รหัส : CO-BKK-15502

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:06:42 น.

รหัส : CO-BKK-15503

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:04:56 น.

รหัส : CO-BKK-15504

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:03:20 น.

รหัส : CO-BKK-15506

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:02:01 น.