ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-136480

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,590,000 บาท

พื้นที่ 145 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:28:27 น.

รหัส : CO-NBI-46651

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:28:18 น.

รหัส : CO-NBI-124711

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:27:46 น.

รหัส : CO-BKK-124715

คอนโดมิเนียม

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:26:14 น.

รหัส : CO-BKK-124719

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,250,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:24:53 น.

รหัส : CO-LPG-84996

คอนโดมิเนียม

เมืองลำปาง , ลำปาง

ราคา 1,190,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:24:13 น.

รหัส : CO-BKK-141586

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:24:10 น.

รหัส : CO-BKK-124723

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:23:28 น.

รหัส : CO-BKK-142500

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:22:34 น.

รหัส : CO-BKK-47420

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,500 บาท

พื้นที่ 44 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:22:31 น.

รหัส : CO-BKK-140616

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 48,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:22:15 น.

รหัส : CO-BKK-124726

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 24,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:22:05 น.

รหัส : CO-BKK-125191

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:20:39 น.

รหัส : CO-NBI-88911

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:19:51 น.

รหัส : CO-CBI-140621

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:19:50 น.

รหัส : CO-BKK-125194

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:19:10 น.

รหัส : CO-BKK-140741

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:18:28 น.

รหัส : CO-BKK-125196

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:17:33 น.

รหัส : CO-BKK-140744

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 26,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:17:15 น.

รหัส : CO-BKK-48464

คอนโดมิเนียม

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 19:16:40 น.