ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-15507

คอนโดมิเนียม

เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 122 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:59:23 น.

รหัส : CO-BKK-10732

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,450,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:57:13 น.

รหัส : CO-BKK-15508

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:56:22 น.

รหัส : CO-BKK-10733

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,590,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:55:25 น.

รหัส : CO-BKK-10734

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:54:10 น.

รหัส : CO-BKK-15509

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:53:24 น.

รหัส : CO-BKK-10735

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,990,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:53:02 น.

รหัส : CO-BKK-15510

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,290,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:51:49 น.

รหัส : CO-BKK-15511

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:50:23 น.

รหัส : CO-BKK-15512

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:49:03 น.

รหัส : CO-BKK-15514

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:44:34 น.

รหัส : CO-BKK-15516

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:43:14 น.

รหัส : CO-BKK-15518

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:40:14 น.

รหัส : CO-BKK-15521

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,300,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:38:41 น.

รหัส : CO-BKK-15523

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:35:43 น.

รหัส : CO-BKK-15525

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,850,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:34:19 น.

รหัส : CO-BKK-15527

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 42,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:33:05 น.

รหัส : CO-BKK-19309

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,550,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:33:01 น.

รหัส : CO-BKK-19307

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:29:31 น.

รหัส : CO-BKK-15529

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่ 160 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 21:28:41 น.