ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-104450

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,350,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 12:31:31 น.

รหัส : CO-BKK-55233

คอนโดมิเนียม

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,390,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 12:29:57 น.

รหัส : CO-BKK-104456

คอนโดมิเนียม

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 12:29:44 น.

รหัส : CO-BKK-55234

คอนโดมิเนียม

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 12:28:43 น.

รหัส : CO-BKK-104459

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 12:27:56 น.

รหัส : CO-BKK-104463

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 12:25:58 น.

รหัส : CO-BKK-110961

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,450,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 12:25:37 น.

รหัส : CO-BKK-104464

คอนโดมิเนียม

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 12:24:09 น.

รหัส : CO-BKK-76253

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,590,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 12:23:56 น.

รหัส : CO-BKK-104466

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 12:22:20 น.

รหัส : CO-BKK-104471

คอนโดมิเนียม

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 12:20:35 น.

รหัส : CO-BKK-106422

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 12:02:07 น.

รหัส : CO-BKK-106426

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 12:00:21 น.

รหัส : CO-NBI-106429

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,090,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 11:58:40 น.

รหัส : CO-NBI-106431

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 990,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 11:56:55 น.

รหัส : CO-NBI-107312

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,290,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 11:51:51 น.

รหัส : CO-BKK-107313

คอนโดมิเนียม

เขตคันนายาว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 11:50:10 น.

รหัส : CO-BKK-109758

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,850,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 11:45:55 น.

รหัส : CO-BKK-109762

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,820,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 11:44:30 น.

รหัส : CO-BKK-109765

คอนโดมิเนียม

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,050,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 11:43:04 น.