ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-77449

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:38:05 น.

รหัส : CO-BKK-80992

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 24,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:36:40 น.

รหัส : CO-BKK-77450

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,500 บาท

พื้นที่ 3325 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:36:04 น.

รหัส : CO-BKK-77451

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,650,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:34:04 น.

รหัส : CO-NBI-47399

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:32:13 น.

รหัส : CO-BKK-80990

คอนโดมิเนียม

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:32:07 น.

รหัส : CO-BKK-77453

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,850,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:31:56 น.

รหัส : CO-PTE-47884

คอนโดมิเนียม

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:31:15 น.

รหัส : CO-NBI-47886

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:30:08 น.

รหัส : CO-BKK-77455

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,350,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:30:01 น.

รหัส : CO-PTE-48371

คอนโดมิเนียม

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:29:05 น.

รหัส : CO-NBI-77456

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:28:07 น.

รหัส : CO-BKK-52585

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:28:03 น.

รหัส : CO-BKK-80988

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:27:07 น.

รหัส : CO-BKK-58384

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:26:59 น.

รหัส : CO-SPK-77459

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 6,800 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:26:14 น.

รหัส : CO-NBI-58385

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:25:54 น.

รหัส : CO-BKK-58387

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:24:46 น.

รหัส : CO-BKK-77911

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:24:11 น.

รหัส : CO-NBI-61338

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 00:23:44 น.