ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-81372

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 21:11:57 น.

รหัส : CO-SPK-68767

คอนโดมิเนียม

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 21:11:25 น.

รหัส : CO-NBI-81371

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 2,199,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 21:10:51 น.

รหัส : CO-SPK-68770

คอนโดมิเนียม

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 1,100,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 21:10:14 น.

รหัส : CO-PBI-33567

คอนโดมิเนียม

ชะอำ , เพชรบุรี

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 21:10:13 น.

รหัส : CO-BKK-81370

คอนโดมิเนียม

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 21:09:42 น.

รหัส : CO-BKK-68781

คอนโดมิเนียม

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,370,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 21:08:59 น.

รหัส : CO-SPK-68850

คอนโดมิเนียม

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 21:07:47 น.

รหัส : CO-BKK-81367

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,450,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 21:05:38 น.

รหัส : CO-BKK-69971

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,630,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 21:05:26 น.

รหัส : CO-BKK-59848

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 21:05:09 น.

รหัส : CO-BKK-59852

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 21:03:48 น.

รหัส : CO-NBI-70256

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 21:01:54 น.

รหัส : CO-BKK-70259

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,100,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 21:00:47 น.

รหัส : CO-BKK-59860

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,500 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 20:59:54 น.

รหัส : CO-BKK-70593

คอนโดมิเนียม

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,350,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 20:59:37 น.

รหัส : CO-BKK-59865

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 29,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 20:58:32 น.

รหัส : CO-SPK-70594

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 1,250,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 20:58:22 น.

รหัส : CO-BKK-59870

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 20:57:25 น.

รหัส : CO-BKK-76203

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,800,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 26 ก.ย. 2561 20:57:11 น.