ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-96708

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:11:50 น.

รหัส : CO-BKK-96709

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,350,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:10:49 น.

รหัส : CO-BKK-110979

คอนโดมิเนียม

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:10:28 น.

รหัส : CO-NBI-38027

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 3,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:10:25 น.

รหัส : CO-BKK-110978

คอนโดมิเนียม

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:10:24 น.

รหัส : CO-SPK-110977

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 11,500 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:09:49 น.

รหัส : CO-BKK-96710

คอนโดมิเนียม

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,850,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:09:45 น.

รหัส : CO-BKK-87468

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:09:05 น.

รหัส : CO-BKK-96711

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:08:44 น.

รหัส : CO-BKK-110976

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,480,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:08:11 น.

รหัส : CO-BKK-100139

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,180,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:08:04 น.

รหัส : CO-BKK-87469

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:07:48 น.

รหัส : CO-BKK-96712

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,650,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:07:40 น.

รหัส : CO-SPK-100141

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 1,250,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:07:11 น.

รหัส : CO-BKK-96714

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:06:34 น.

รหัส : CO-BKK-87471

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:06:25 น.

รหัส : CO-BKK-110975

คอนโดมิเนียม

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:05:50 น.

รหัส : CO-BKK-110974

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:05:38 น.

รหัส : CO-BKK-100145

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,410,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:05:16 น.

รหัส : CO-BKK-87473

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:05:07 น.