ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-8595

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:33:09 น.

รหัส : CO-BKK-8597

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:31:36 น.

รหัส : CO-BKK-8600

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:30:10 น.

รหัส : CO-BKK-8602

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,626,300 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:27:57 น.

รหัส : CO-BKK-8604

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,626,300 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:24:28 น.

รหัส : CO-BKK-9253

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,800,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:15:59 น.

รหัส : CO-BKK-9257

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,800,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:14:16 น.

รหัส : CO-BKK-9260

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,800,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:12:44 น.

รหัส : CO-BKK-14627

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,450,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:12:17 น.

รหัส : CO-BKK-9263

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,800,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:11:12 น.

รหัส : CO-BKK-14628

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:10:23 น.

รหัส : CO-BKK-9267

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:09:11 น.

รหัส : CO-BKK-14629

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:08:31 น.

รหัส : CO-BKK-9273

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:07:33 น.

รหัส : CO-NBI-14630

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:06:23 น.

รหัส : CO-BKK-9276

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,100,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:04:19 น.

รหัส : CO-NBI-14632

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:03:23 น.

รหัส : CO-BKK-9278

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,100,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:01:01 น.

รหัส : CO-BKK-14652

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 02:00:23 น.

รหัส : CO-BKK-9281

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,626,300 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 01:59:51 น.