ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-137044

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:46:51 น.

รหัส : CO-BKK-97788

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,190,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:46:27 น.

รหัส : CO-BKK-139977

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:46:24 น.

รหัส : CO-BKK-130798

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,100,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:46:24 น.

รหัส : CO-BKK-135873

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:46:18 น.

รหัส : CO-BKK-132327

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:46:10 น.

รหัส : CO-BKK-119741

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,599,900 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:45:50 น.

รหัส : CO-NBI-141710

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:45:32 น.

รหัส : CO-BKK-130803

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,300,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:44:18 น.

รหัส : CO-BKK-140001

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:44:08 น.

รหัส : CO-BKK-101904

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:43:57 น.

รหัส : CO-SPK-135875

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:43:42 น.

รหัส : CO-BKK-132330

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 39,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:43:30 น.

รหัส : CO-BKK-104662

คอนโดมิเนียม

เขตมีนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:42:45 น.

รหัส : CO-BKK-140051

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:41:47 น.

รหัส : CO-BKK-132335

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,800,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:41:03 น.

รหัส : CO-BKK-135878

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:40:57 น.

รหัส : CO-BKK-103286

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,490,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:40:39 น.

รหัส : CO-BKK-125627

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:40:37 น.

รหัส : CO-BKK-101447

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 48,000 บาท

พื้นที่ 123 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:40:01 น.