ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-NBI-58813

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 04:14:22 น.

รหัส : CO-NBI-58814

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 04:13:39 น.

รหัส : CO-NBI-58815

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 5,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 04:12:55 น.

รหัส : CO-NBI-58817

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 04:12:12 น.

รหัส : CO-NBI-59206

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 7,900 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 04:11:29 น.

รหัส : CO-BKK-59848

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 04:03:31 น.

รหัส : CO-BKK-59852

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 04:02:48 น.

รหัส : CO-BKK-59855

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 04:02:06 น.

รหัส : CO-BKK-59860

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,500 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 04:01:23 น.

รหัส : CO-BKK-59865

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 29,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 04:00:41 น.

รหัส : CO-BKK-59870

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 03:59:58 น.

รหัส : CO-NBI-60071

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 03:59:16 น.

รหัส : CO-BKK-60074

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 03:58:33 น.

รหัส : CO-NBI-60077

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 03:57:50 น.

รหัส : CO-NBI-60078

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 03:57:07 น.

รหัส : CO-NBI-60080

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 03:56:24 น.

รหัส : CO-CBI-60878

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 03:56:09 น.

รหัส : CO-NBI-60082

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 03:55:41 น.

รหัส : CO-NBI-60084

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 03:55:00 น.

รหัส : CO-CBI-60877

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 03:50:43 น.