ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-102093

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:23:07 น.

รหัส : CO-BKK-91244

คอนโดมิเนียม

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:22:46 น.

รหัส : CO-BKK-102094

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,900,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:22:06 น.

รหัส : CO-BKK-110985

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:21:56 น.

รหัส : CO-BKK-91245

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:21:40 น.

รหัส : CO-BKK-91467

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:20:33 น.

รหัส : CO-BKK-110984

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:20:32 น.

รหัส : CO-BKK-110983

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:19:25 น.

รหัส : CO-BKK-94027

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:17:18 น.

รหัส : CO-BKK-110982

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:15:05 น.

รหัส : CO-BKK-110981

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 21,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:14:54 น.

รหัส : CO-NBI-95065

คอนโดมิเนียม

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 1,150,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:14:05 น.

รหัส : CO-BKK-95067

คอนโดมิเนียม

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:12:58 น.

รหัส : CO-BKK-96708

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,750,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:11:50 น.

รหัส : CO-BKK-96709

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,350,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:10:49 น.

รหัส : CO-BKK-110979

คอนโดมิเนียม

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:10:28 น.

รหัส : CO-NBI-38027

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 3,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:10:25 น.

รหัส : CO-BKK-110978

คอนโดมิเนียม

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:10:24 น.

รหัส : CO-SPK-110977

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 11,500 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:09:49 น.

รหัส : CO-BKK-96710

คอนโดมิเนียม

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,850,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:09:45 น.