ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-132335

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,800,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:41:03 น.

รหัส : CO-BKK-135878

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:40:57 น.

รหัส : CO-BKK-103286

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,490,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:40:39 น.

รหัส : CO-BKK-125627

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:40:37 น.

รหัส : CO-BKK-101447

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 48,000 บาท

พื้นที่ 123 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:40:01 น.

รหัส : CO-BKK-140101

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:39:59 น.

รหัส : CO-BKK-142517

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:39:59 น.

รหัส : CO-BKK-135881

คอนโดมิเนียม

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:38:44 น.

รหัส : CO-BKK-103288

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:38:06 น.

รหัส : CO-BKK-134766

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:37:52 น.

รหัส : CO-BKK-140606

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:37:50 น.

รหัส : CO-BKK-101449

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,643,500 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:37:43 น.

รหัส : CO-BKK-140679

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:35:23 น.

รหัส : CO-BKK-103291

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,390,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:35:08 น.

รหัส : CO-BKK-133184

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:33:41 น.

รหัส : CO-BKK-140737

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 39,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:32:53 น.

รหัส : CO-BKK-142515

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:32:49 น.

รหัส : CO-BKK-104941

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:32:30 น.

รหัส : CO-BKK-103293

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,550,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:31:57 น.

รหัส : CO-BKK-123396

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 มี.ค. 2562 20:30:27 น.