ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-84932

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,450,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:42:34 น.

รหัส : CO-BKK-84934

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:41:28 น.

รหัส : CO-BKK-110990

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:37:30 น.

รหัส : CO-BKK-110989

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,700,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:36:17 น.

รหัส : CO-PTE-78756

คอนโดมิเนียม

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 890,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:36:02 น.

รหัส : CO-BKK-86452

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:35:51 น.

รหัส : CO-BKK-68240

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,350,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:34:45 น.

รหัส : CO-BKK-86508

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:33:42 น.

รหัส : CO-NBI-79820

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:32:44 น.

รหัส : CO-BKK-110988

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:31:33 น.

รหัส : CO-BKK-90041

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,290,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:30:27 น.

รหัส : CO-BKK-90575

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,650,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:29:22 น.

รหัส : CO-BKK-110987

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,500 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:29:07 น.

รหัส : CO-BKK-90577

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,180,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:27:37 น.

รหัส : CO-BKK-110986

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:26:05 น.

รหัส : CO-BKK-90578

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:25:59 น.

รหัส : CO-BKK-90580

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,100,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:24:57 น.

รหัส : CO-BKK-97332

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:24:11 น.

รหัส : CO-BKK-102093

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:23:07 น.

รหัส : CO-BKK-91244

คอนโดมิเนียม

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:22:46 น.