ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-52739

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:47:07 น.

รหัส : CO-BKK-41922

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:46:50 น.

รหัส : CO-BKK-42732

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:46:04 น.

รหัส : CO-BKK-42733

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:45:20 น.

รหัส : CO-BKK-42736

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:44:36 น.

รหัส : CO-BKK-45436

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,950,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:44:14 น.

รหัส : CO-BKK-42737

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:43:49 น.

รหัส : CO-BKK-45438

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,500 บาท

พื้นที่ 42 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:43:07 น.

รหัส : CO-BKK-42738

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:42:58 น.

รหัส : CO-BKK-52738

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:42:21 น.

รหัส : CO-BKK-42739

คอนโดมิเนียม

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,850,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:42:12 น.

รหัส : CO-BKK-45440

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:42:10 น.

รหัส : CO-BKK-42740

คอนโดมิเนียม

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,850,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:41:26 น.

รหัส : CO-BKK-42744

คอนโดมิเนียม

เขตทุ่งครุ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:40:37 น.

รหัส : CO-BKK-42745

คอนโดมิเนียม

เขตทุ่งครุ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,390,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:39:53 น.

รหัส : CO-BKK-42746

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 79 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:39:06 น.

รหัส : CO-BKK-42747

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:38:20 น.

รหัส : CO-BKK-42748

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:37:38 น.

รหัส : CO-BKK-52737

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:37:37 น.

รหัส : CO-BKK-44247

คอนโดมิเนียม

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,450,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 19:36:06 น.