ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-35208

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:44:05 น.

รหัส : CO-BKK-34289

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:42:35 น.

รหัส : CO-BKK-35825

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,500,000 บาท

พื้นที่ 110 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:42:01 น.

รหัส : CO-BKK-16292

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:41:05 น.

รหัส : CO-BKK-35210

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,100,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:39:50 น.

รหัส : CO-BKK-35826

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,600,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:37:56 น.

รหัส : CO-BKK-16437

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:36:39 น.

รหัส : CO-BKK-34290

คอนโดมิเนียม

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:36:36 น.

รหัส : CO-BKK-24672

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:36:28 น.

รหัส : CO-BKK-35212

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:35:36 น.

รหัส : CO-BKK-35827

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,100,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:33:52 น.

รหัส : CO-BKK-34291

คอนโดมิเนียม

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:33:42 น.

รหัส : CO-BKK-24674

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:33:03 น.

รหัส : CO-BKK-35213

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:31:26 น.

รหัส : CO-BKK-36014

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:29:41 น.

รหัส : CO-BKK-25042

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 72 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:29:33 น.

รหัส : CO-BKK-34292

คอนโดมิเนียม

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:28:23 น.

รหัส : CO-BKK-35215

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:26:34 น.

รหัส : CO-BKK-25741

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:26:18 น.

รหัส : CO-BKK-36015

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:25:35 น.