ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-34441

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:25:22 น.

รหัส : CO-BKK-34442

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:22:18 น.

รหัส : CO-SPK-35405

คอนโดมิเนียม

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:22:00 น.

รหัส : CO-BKK-36016

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,900,000 บาท

พื้นที่ 113 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:21:26 น.

รหัส : CO-BKK-34443

คอนโดมิเนียม

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:19:04 น.

รหัส : CO-BKK-36017

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:17:18 น.

รหัส : CO-BKK-34444

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:16:03 น.

รหัส : CO-NBI-26951

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 3,790,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:15:44 น.

รหัส : CO-BKK-36018

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,900,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:13:07 น.

รหัส : CO-BKK-34445

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:12:51 น.

รหัส : CO-SPK-35266

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:12:47 น.

รหัส : CO-BKK-34807

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:09:38 น.

รหัส : CO-BKK-18908

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:09:36 น.

รหัส : CO-BKK-27365

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,939,843 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:09:20 น.

รหัส : CO-BKK-36019

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:08:59 น.

รหัส : CO-BKK-35267

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:08:30 น.

รหัส : CO-BKK-34809

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:06:30 น.

รหัส : CO-BKK-30988

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,202,886 บาท

พื้นที่ 58 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:06:03 น.

รหัส : CO-SPK-18909

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:05:20 น.

รหัส : CO-BKK-36020

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 24 เม.ย. 2561 03:04:54 น.