ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-104406

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:59:11 น.

รหัส : CO-BKK-104410

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:57:39 น.

รหัส : CO-BKK-110999

คอนโดมิเนียม

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,750,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:57:38 น.

รหัส : CO-BKK-104413

คอนโดมิเนียม

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:56:06 น.

รหัส : CO-BKK-104428

คอนโดมิเนียม

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:55:07 น.

รหัส : CO-BKK-105112

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:54:07 น.

รหัส : CO-SPK-110997

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:54:00 น.

รหัส : CO-BKK-83973

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:53:41 น.

รหัส : CO-BKK-83977

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,590,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:52:32 น.

รหัส : CO-BKK-110994

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,500 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:48:32 น.

รหัส : CO-NBI-110992

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 2,590,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:43:53 น.

รหัส : CO-BKK-110991

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:42:55 น.

รหัส : CO-BKK-84932

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,450,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:42:34 น.

รหัส : CO-BKK-84934

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,950,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:41:28 น.

รหัส : CO-BKK-110990

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:37:30 น.

รหัส : CO-BKK-110989

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,700,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:36:17 น.

รหัส : CO-PTE-78756

คอนโดมิเนียม

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 890,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:36:02 น.

รหัส : CO-BKK-86452

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:35:51 น.

รหัส : CO-BKK-68240

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,350,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:34:45 น.

รหัส : CO-BKK-86508

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,700,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:33:42 น.