ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-19315

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:57:56 น.

รหัส : CO-BKK-15470

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,450,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:57:43 น.

รหัส : CO-BKK-15471

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:56:06 น.

รหัส : CO-BKK-15472

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:54:42 น.

รหัส : CO-BKK-15473

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,400,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:53:19 น.

รหัส : CO-BKK-19314

คอนโดมิเนียม

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:52:37 น.

รหัส : CO-BKK-15474

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,400,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:51:37 น.

รหัส : CO-BKK-15475

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:47:08 น.

รหัส : CO-BKK-19313

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:46:41 น.

รหัส : CO-BKK-15476

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:45:33 น.

รหัส : CO-BKK-15477

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:43:56 น.

รหัส : CO-BKK-15478

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 23,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:42:35 น.

รหัส : CO-BKK-15479

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,900,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:40:55 น.

รหัส : CO-BKK-15480

คอนโดมิเนียม

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:39:20 น.

รหัส : CO-BKK-15481

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:37:53 น.

รหัส : CO-BKK-15483

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:36:21 น.

รหัส : CO-BKK-15484

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,200,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:34:56 น.

รหัส : CO-BKK-15487

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,900,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:31:56 น.

รหัส : CO-SPK-15943

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:31:00 น.

รหัส : CO-SPK-15944

คอนโดมิเนียม

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2561 22:29:54 น.