ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-BKK-27416

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:39:07 น.

รหัส : CO-BKK-27609

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,900 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:37:50 น.

รหัส : CO-BKK-11763

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:37:21 น.

รหัส : CO-BKK-27754

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:35:24 น.

รหัส : CO-BKK-11891

คอนโดมิเนียม

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:34:40 น.

รหัส : CO-BKK-27792

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:34:05 น.

รหัส : CO-BKK-27793

คอนโดมิเนียม

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:32:45 น.

รหัส : CO-BKK-30151

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:31:28 น.

รหัส : CO-BKK-49624

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:29:50 น.

รหัส : CO-BKK-31278

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:29:01 น.

รหัส : CO-BKK-49626

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,600,000 บาท

พื้นที่ 107 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:28:55 น.

รหัส : CO-BKK-31281

คอนโดมิเนียม

เขตบางกอกใหญ่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:27:47 น.

รหัส : CO-BKK-60808

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:26:39 น.

รหัส : CO-BKK-49631

คอนโดมิเนียม

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,800,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:25:16 น.

รหัส : CO-BKK-31768

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:25:10 น.

รหัส : CO-BKK-31774

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 22 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:24:00 น.

รหัส : CO-BKK-31779

คอนโดมิเนียม

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:22:47 น.

รหัส : CO-BKK-49634

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:22:29 น.

รหัส : CO-BKK-50397

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:21:33 น.

รหัส : CO-BKK-31785

คอนโดมิเนียม

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 00:21:32 น.