ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-NBI-79820

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:32:44 น.

รหัส : CO-BKK-110988

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:31:33 น.

รหัส : CO-BKK-90041

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,290,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:30:27 น.

รหัส : CO-BKK-90575

คอนโดมิเนียม

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,650,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:29:22 น.

รหัส : CO-BKK-110987

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,500 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:29:07 น.

รหัส : CO-BKK-90577

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,180,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:27:37 น.

รหัส : CO-BKK-110986

คอนโดมิเนียม

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:26:05 น.

รหัส : CO-BKK-90578

คอนโดมิเนียม

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:25:59 น.

รหัส : CO-BKK-90580

คอนโดมิเนียม

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,100,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:24:57 น.

รหัส : CO-BKK-97332

คอนโดมิเนียม

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,990,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:24:11 น.

รหัส : CO-BKK-102093

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:23:07 น.

รหัส : CO-BKK-91244

คอนโดมิเนียม

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:22:46 น.

รหัส : CO-BKK-102094

คอนโดมิเนียม

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,900,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:22:06 น.

รหัส : CO-BKK-110985

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:21:56 น.

รหัส : CO-BKK-91245

คอนโดมิเนียม

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:21:40 น.

รหัส : CO-BKK-91467

คอนโดมิเนียม

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:20:33 น.

รหัส : CO-BKK-110984

คอนโดมิเนียม

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:20:32 น.

รหัส : CO-BKK-110983

คอนโดมิเนียม

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:19:25 น.

รหัส : CO-BKK-94027

คอนโดมิเนียม

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:17:18 น.

รหัส : CO-BKK-110982

คอนโดมิเนียม

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ธ.ค. 2561 14:15:05 น.