ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-106909

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 19:42:24 น.

รหัส : TC-BKK-106911

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 38,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 19:41:09 น.

รหัส : TC-BKK-106913

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 19:39:58 น.

รหัส : TC-BKK-107289

อาคารพาณิชย์

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 19:33:37 น.

รหัส : TC-NRT-34924

อาคารพาณิชย์

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 15,800,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 19:31:06 น.

รหัส : TC-BKK-109807

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 180,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 19:04:39 น.

รหัส : TC-BKK-110857

อาคารพาณิชย์

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 18:59:50 น.

รหัส : TC-BKK-110862

อาคารพาณิชย์

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 18:57:28 น.

รหัส : TC-BKK-114240

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 34,000,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 18:18:21 น.

รหัส : TC-BKK-114243

อาคารพาณิชย์

เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 18:15:50 น.

รหัส : TC-NRT-50168

อาคารพาณิชย์

เมืองนครศรีธรรมราช , นครศรีธรรมราช

ราคา 13,800,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 18:15:39 น.

รหัส : TC-BKK-114244

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 18:14:22 น.

รหัส : TC-BKK-114248

อาคารพาณิชย์

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 18:09:34 น.

รหัส : TC-BKK-114250

อาคารพาณิชย์

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 44,000,000 บาท

พื้นที่ 124 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 18:08:24 น.

รหัส : TC-BKK-115198

อาคารพาณิชย์

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 18:01:27 น.

รหัส : TC-BKK-115202

อาคารพาณิชย์

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 17:59:00 น.

รหัส : TC-BKK-115203

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 17:57:11 น.

รหัส : TC-BKK-132714

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 17:54:52 น.

รหัส : TC-SNI-33079

อาคารพาณิชย์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 4,650,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 17:45:30 น.

รหัส : TC-SNI-38652

อาคารพาณิชย์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 4,490,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 17:43:27 น.