ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-3930

อาคารพาณิชย์

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 12:45:11 น.

รหัส : TC-BKK-114692

อาคารพาณิชย์

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 12:42:14 น.

รหัส : TC-PTE-149841

อาคารพาณิชย์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 12:33:08 น.

รหัส : TC-BKK-46027

อาคารพาณิชย์

เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 12:06:52 น.

รหัส : TC-PKT-168044

อาคารพาณิชย์

กะทู้ , ภูเก็ต

ราคา 36,000,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 12:01:29 น.

รหัส : TC-BKK-10034

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,900,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 11:58:57 น.

รหัส : TC-BKK-192174

อาคารพาณิชย์

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 11:55:04 น.

รหัส : TC-BKK-166990

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,200,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 11:39:37 น.

รหัส : TC-BKK-189320

อาคารพาณิชย์

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 11:36:34 น.

รหัส : TC-UDN-3934

อาคารพาณิชย์

วังสามหมอ , อุดรธานี

ราคา 8,900,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 11:26:59 น.

รหัส : TC-BKK-177409

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 11:16:34 น.

รหัส : TC-BKK-161086

อาคารพาณิชย์

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 11:09:57 น.

รหัส : TC-BKK-189276

อาคารพาณิชย์

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 11:06:28 น.

รหัส : TC-BKK-215398

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 11:05:47 น.

รหัส : TC-NBI-99101

อาคารพาณิชย์

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 55,000,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 11:02:32 น.

รหัส : TC-CNX-178482

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 11:01:43 น.

รหัส : TC-BKK-188636

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 11:00:03 น.

รหัส : TC-BKK-192164

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 75,000,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 10:58:05 น.

รหัส : TC-BKK-194333

อาคารพาณิชย์

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,350,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 10:52:51 น.

รหัส : TC-PTE-41277

อาคารพาณิชย์

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 2,950,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 10:50:23 น.