ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-23427

อาคารพาณิชย์

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 23:40:25 น.

รหัส : TC-BKK-23426

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 23:36:10 น.

รหัส : TC-BKK-23425

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 23:31:43 น.

รหัส : TC-BKK-23424

อาคารพาณิชย์

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 23:27:14 น.

รหัส : TC-BKK-23423

อาคารพาณิชย์

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 146 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 23:22:47 น.

รหัส : TC-BKK-23421

อาคารพาณิชย์

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 23:13:56 น.

รหัส : TC-BKK-23391

อาคารพาณิชย์

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,390,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 20:21:32 น.

รหัส : TC-BKK-23382

อาคารพาณิชย์

เขตมีนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,500,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 19:51:13 น.

รหัส : TC-BKK-23381

อาคารพาณิชย์

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 19:44:02 น.

รหัส : TC-BKK-23380

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 106 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 19:36:39 น.

รหัส : TC-BKK-23362

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 18:16:27 น.

รหัส : TC-BKK-23310

อาคารพาณิชย์

เขตบางกอกน้อย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 15:06:47 น.

รหัส : TC-BKK-23278

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 85,000 บาท

พื้นที่ 350 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 12:40:31 น.

รหัส : TC-BKK-23276

อาคารพาณิชย์

เขตมีนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,500,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 12:31:05 น.

รหัส : TC-BKK-23275

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,900,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 12:26:22 น.

รหัส : TC-BKK-6233

อาคารพาณิชย์

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 10:43:49 น.

รหัส : TC-BKK-19606

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 75,000,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 09:59:03 น.

รหัส : TC-BKK-23230

อาคารพาณิชย์

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 08:21:46 น.

รหัส : TC-BKK-12053

อาคารพาณิชย์

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 06:42:58 น.

รหัส : TC-BKK-17477

อาคารพาณิชย์

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2561 06:32:00 น.