ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-SKW-205816

อาคารพาณิชย์

อรัญประเทศ , สระแก้ว

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 10:46:06 น.

รหัส : TC-BKK-177271

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 10:27:48 น.

รหัส : TC-BKK-142514

อาคารพาณิชย์

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 10:16:22 น.

รหัส : TC-BKK-214753

อาคารพาณิชย์

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 10:03:25 น.

รหัส : TC-BKK-215393

อาคารพาณิชย์

เขตคลองสามวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 84 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 09:56:53 น.

รหัส : TC-SRI-215361

อาคารพาณิชย์

ดอนพุด , สระบุรี

ราคา 2,690,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 08:33:51 น.

รหัส : TC-BKK-215360

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 260,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 08:31:15 น.

รหัส : TC-SPK-192331

อาคารพาณิชย์

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 10,900,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 07:17:20 น.

รหัส : TC-BKK-212261

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 06:44:23 น.

รหัส : TC-BKK-202246

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 106 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 06:30:14 น.

รหัส : TC-BKK-204540

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 06:08:10 น.

รหัส : TC-BKK-204547

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 06:03:59 น.

รหัส : TC-BKK-205371

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 05:58:49 น.

รหัส : TC-BKK-43537

อาคารพาณิชย์

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 05:58:09 น.

รหัส : TC-BKK-205380

อาคารพาณิชย์

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 05:55:05 น.

รหัส : TC-BKK-205818

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 05:39:29 น.

รหัส : TC-BKK-212435

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 106 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 05:22:29 น.

รหัส : TC-BKK-210253

อาคารพาณิชย์

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 05:02:05 น.

รหัส : TC-BKK-212449

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 05:00:50 น.

รหัส : TC-BKK-210341

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 05:00:06 น.