ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-133005

อาคารพาณิชย์

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 17:43:05 น.

รหัส : TC-BKK-133010

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 17:39:21 น.

รหัส : TC-BKK-135169

อาคารพาณิชย์

เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 17:32:34 น.

รหัส : TC-BKK-135173

อาคารพาณิชย์

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 17:31:24 น.

รหัส : TC-SNI-131330

อาคารพาณิชย์

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 17:22:00 น.

รหัส : TC-BKK-137690

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 17:19:01 น.

รหัส : TC-BKK-138365

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 17:11:02 น.

รหัส : TC-BKK-141144

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:55:38 น.

รหัส : TC-NRT-64305

อาคารพาณิชย์

ทุ่งสง , นครศรีธรรมราช

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:55:21 น.

รหัส : TC-BKK-129691

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:52:20 น.

รหัส : TC-BKK-60384

อาคารพาณิชย์

เขตหนองแขม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:49:47 น.

รหัส : TC-KRI-139183

อาคารพาณิชย์

เมืองกาญจนบุรี , กาญจนบุรี

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:49:06 น.

รหัส : TC-PTE-60667

อาคารพาณิชย์

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:41:22 น.

รหัส : TC-SNI-141668

อาคารพาณิชย์

เกาะสมุย , สุราษฎร์ธานี

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:40:49 น.

รหัส : TC-CBI-80641

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:28:27 น.

รหัส : TC-BKK-61776

อาคารพาณิชย์

เขตบางกอกน้อย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,700,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:17:35 น.

รหัส : TC-SNI-61779

อาคารพาณิชย์

เมืองสุราษฎร์ธานี , สุราษฎร์ธานี

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:16:05 น.

รหัส : TC-SKA-61781

อาคารพาณิชย์

หาดใหญ่ , สงขลา

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:14:49 น.

รหัส : TC-CBI-141650

อาคารพาณิชย์

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 33 ตร.ว.

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:02:46 น.

รหัส : TC-SPB-74898

อาคารพาณิชย์

เมืองสุพรรณบุรี , สุพรรณบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 15:10:02 น.