ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-NBI-87781

อาคารพาณิชย์

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 21:33:00 น.

รหัส : TC-BKK-67250

อาคารพาณิชย์

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 21:21:44 น.

รหัส : TC-BKK-68168

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 21:11:10 น.

รหัส : TC-BKK-69013

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 85,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 21:08:34 น.

รหัส : TC-BKK-87764

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 21:03:34 น.

รหัส : TC-BKK-69126

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,050,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 20:58:16 น.

รหัส : TC-BKK-69128

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 20:56:57 น.

รหัส : TC-BKK-69130

อาคารพาณิชย์

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 20:55:37 น.

รหัส : TC-BKK-70521

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 20:50:25 น.

รหัส : TC-BKK-71062

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 20:47:41 น.

รหัส : TC-NBI-72436

อาคารพาณิชย์

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 20:41:09 น.

รหัส : TC-BKK-72438

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 48,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 20:39:51 น.

รหัส : TC-BKK-72447

อาคารพาณิชย์

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 20:35:56 น.

รหัส : TC-BKK-87742

อาคารพาณิชย์

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000,000 บาท

พื้นที่ 107 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 20:22:27 น.

รหัส : TC-BKK-76412

อาคารพาณิชย์

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 20:15:02 น.

รหัส : TC-BKK-76429

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 85,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 20:08:39 น.

รหัส : TC-BKK-79712

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 20:03:28 น.

รหัส : TC-BKK-79714

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 33,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 20:02:13 น.

รหัส : TC-BKK-79716

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 20:00:55 น.

รหัส : TC-BKK-87723

อาคารพาณิชย์

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 19:57:07 น.