ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-58136

อาคารพาณิชย์

เขตธนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 03:22:36 น.

รหัส : TC-BKK-59290

อาคารพาณิชย์

เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 03:18:58 น.

รหัส : TC-BKK-63150

อาคารพาณิชย์

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,700,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 03:17:30 น.

รหัส : TC-BKK-59298

อาคารพาณิชย์

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 110,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 03:15:31 น.

รหัส : TC-PTE-67794

อาคารพาณิชย์

เมืองปทุมธานี , ปทุมธานี

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 03:11:49 น.

รหัส : TC-PTE-67790

อาคารพาณิชย์

ลาดหลุมแก้ว , ปทุมธานี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 03:06:32 น.

รหัส : TC-BKK-59311

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 115 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 03:04:14 น.

รหัส : TC-BKK-63323

อาคารพาณิชย์

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,800,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 03:03:55 น.

รหัส : TC-BKK-62138

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 02:56:56 น.

รหัส : TC-BKK-62142

อาคารพาณิชย์

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,390,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 02:53:21 น.

รหัส : TC-BKK-62143

อาคารพาณิชย์

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 39,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 02:52:30 น.

รหัส : TC-BKK-63257

อาคารพาณิชย์

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 124 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 02:47:11 น.

รหัส : TC-BKK-63260

อาคารพาณิชย์

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 230,000 บาท

พื้นที่ 124 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 02:46:19 น.

รหัส : TC-BKK-63263

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 225 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 02:45:16 น.

รหัส : TC-BKK-63275

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 02:41:37 น.

รหัส : TC-BKK-35821

อาคารพาณิชย์

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 02:40:01 น.

รหัส : TC-CBI-67779

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 02:38:40 น.

รหัส : TC-CBI-67777

อาคารพาณิชย์

สัตหีบ , ชลบุรี

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 02:33:07 น.

รหัส : TC-BKK-40074

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 02:30:54 น.

รหัส : TC-BKK-63817

อาคารพาณิชย์

เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ส.ค. 2561 02:28:00 น.