ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-52572

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 58,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:51:55 น.

รหัส : TC-BKK-46894

อาคารพาณิชย์

เขตคลองสามวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:50:26 น.

รหัส : TC-BKK-47144

อาคารพาณิชย์

เขตคลองสามวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:49:31 น.

รหัส : TC-BKK-48093

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:47:47 น.

รหัส : TC-BKK-55404

อาคารพาณิชย์

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 79,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:46:00 น.

รหัส : TC-BKK-55407

อาคารพาณิชย์

เขตสัมพันธวงศ์ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 13 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:45:19 น.

รหัส : TC-BKK-58654

อาคารพาณิชย์

เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:34:12 น.

รหัส : TC-BKK-58656

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:32:47 น.

รหัส : TC-BKK-58661

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 102 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:31:22 น.

รหัส : TC-BKK-58663

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:30:40 น.

รหัส : TC-BKK-58666

อาคารพาณิชย์

เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:29:15 น.

รหัส : TC-BKK-58667

อาคารพาณิชย์

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 58,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:28:33 น.

รหัส : TC-BKK-58668

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:27:52 น.

รหัส : TC-BKK-58833

อาคารพาณิชย์

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 110,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:26:29 น.

รหัส : TC-BKK-58841

อาคารพาณิชย์

เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:23:42 น.

รหัส : TC-BKK-48449

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:21:48 น.

รหัส : TC-BKK-60306

อาคารพาณิชย์

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:16:38 น.

รหัส : TC-BKK-60318

อาคารพาณิชย์

เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 06:13:09 น.

รหัส : TC-BKK-35821

อาคารพาณิชย์

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 02:46:04 น.

รหัส : TC-BKK-40074

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2561 02:38:26 น.