ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-42986

อาคารพาณิชย์

เขตสัมพันธวงศ์ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 17:35:46 น.

รหัส : TC-BKK-3131

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 17:25:49 น.

รหัส : TC-BKK-73677

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 17:22:20 น.

รหัส : TC-BKK-99525

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 17:04:37 น.

รหัส : TC-CNX-68276

อาคารพาณิชย์

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 3,400,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 17:04:36 น.

รหัส : TC-CBI-110711

อาคารพาณิชย์

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:54:45 น.

รหัส : TC-BKK-142051

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:51:13 น.

รหัส : TC-PKN-98440

อาคารพาณิชย์

ปราณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:47:44 น.

รหัส : TC-BKK-140730

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:42:40 น.

รหัส : TC-BKK-140734

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:39:31 น.

รหัส : TC-BKK-141160

อาคารพาณิชย์

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 470,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:37:12 น.

รหัส : TC-BKK-141525

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:30:07 น.

รหัส : TC-CBI-78060

อาคารพาณิชย์

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:29:11 น.

รหัส : TC-BKK-141527

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:29:02 น.

รหัส : TC-UTT-114836

อาคารพาณิชย์

เมืองอุตรดิตถ์ , อุตรดิตถ์

ราคา 2,590,000 บาท

พื้นที่ 76 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:23:41 น.

รหัส : TC-KKN-124271

อาคารพาณิชย์

เมืองขอนแก่น , ขอนแก่น

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:19:47 น.

รหัส : TC-NBI-124669

อาคารพาณิชย์

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 16:12:18 น.

รหัส : TC-BKK-71931

อาคารพาณิชย์

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:52:41 น.

รหัส : TC-BKK-72939

อาคารพาณิชย์

เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:51:22 น.

รหัส : TC-BKK-139998

อาคารพาณิชย์

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:41:27 น.