ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-68168

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 13:10:45 น.

รหัส : TC-BKK-30544

อาคารพาณิชย์

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,500,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 13:09:26 น.

รหัส : TC-BKK-59423

อาคารพาณิชย์

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 13:09:05 น.

รหัส : TC-BKK-69013

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 85,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 13:08:26 น.

รหัส : TC-BKK-71931

อาคารพาณิชย์

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 13:08:17 น.

รหัส : TC-BKK-72939

อาคารพาณิชย์

เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 13:07:21 น.

รหัส : TC-BKK-61353

อาคารพาณิชย์

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 13:07:03 น.

รหัส : TC-BKK-69126

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,050,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 12:58:48 น.

รหัส : TC-BKK-69128

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 12:57:38 น.

รหัส : TC-BKK-69130

อาคารพาณิชย์

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 12:56:27 น.

รหัส : TC-BKK-70521

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 12:50:33 น.

รหัส : TC-BKK-32191

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 12:49:23 น.

รหัส : TC-BKK-71062

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 12:48:06 น.

รหัส : TC-NBI-72436

อาคารพาณิชย์

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 12:41:53 น.

รหัส : TC-BKK-72438

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 48,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 12:40:38 น.

รหัส : TC-BKK-72447

อาคารพาณิชย์

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 12:37:02 น.

รหัส : TC-BKK-67711

อาคารพาณิชย์

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 12:26:32 น.

รหัส : TC-BKK-73559

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 12:23:34 น.

รหัส : TC-BKK-80765

อาคารพาณิชย์

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 12:16:01 น.

รหัส : TC-BKK-76412

อาคารพาณิชย์

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2561 12:10:08 น.