ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-CBI-7979

อาคารพาณิชย์

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 32,000,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2561 00:36:54 น.

รหัส : TC-CBI-11042

อาคารพาณิชย์

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 6,800,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2561 00:36:09 น.

รหัส : TC-CBI-11047

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 24,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2561 00:35:26 น.

รหัส : TC-CBI-11973

อาคารพาณิชย์

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 26,000,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2561 00:33:14 น.

รหัส : TC-CBI-12134

อาคารพาณิชย์

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2561 00:31:48 น.

รหัส : TC-CBI-12235

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2561 00:31:08 น.

รหัส : TC-CBI-12656

อาคารพาณิชย์

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2561 00:29:35 น.

รหัส : TC-CBI-12658

อาคารพาณิชย์

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2561 00:28:06 น.

รหัส : TC-CBI-18154

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 24,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2561 00:23:04 น.

รหัส : TC-CBI-28423

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2561 00:08:57 น.

รหัส : TC-CBI-29398

อาคารพาณิชย์

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 5,850,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2561 00:06:12 น.

รหัส : TC-CBI-31972

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 24,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2561 00:01:05 น.

รหัส : TC-CBI-34727

อาคารพาณิชย์

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 26,000,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 23:50:46 น.

รหัส : TC-CBI-34730

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 24,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 23:50:06 น.

รหัส : TC-CBI-34733

อาคารพาณิชย์

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 23:48:42 น.

รหัส : TC-CBI-39209

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 23:43:53 น.

รหัส : TC-CBI-40073

อาคารพาณิชย์

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 4,900,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 23:43:11 น.

รหัส : TC-BKK-44325

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 24,500 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 21:58:07 น.

รหัส : TC-BKK-25854

อาคารพาณิชย์

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,990,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 21:43:36 น.

รหัส : TC-BKK-25855

อาคารพาณิชย์

เขตคลองสามวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,500,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 21:42:14 น.