ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-NKI-70077

อาคารพาณิชย์

เมืองหนองคาย , หนองคาย

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:18:44 น.

รหัส : TC-KRI-73897

อาคารพาณิชย์

เมืองกาญจนบุรี , กาญจนบุรี

ราคา 85,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:16:31 น.

รหัส : TC-NMA-81272

อาคารพาณิชย์

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:11:12 น.

รหัส : TC-NBI-109218

อาคารพาณิชย์

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 4,890,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:09:07 น.

รหัส : TC-CBI-5333

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:00:19 น.

รหัส : TC-SKN-117572

อาคารพาณิชย์

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 8,500,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:00:03 น.

รหัส : TC-CBI-138390

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 5,700,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 14:53:23 น.

รหัส : TC-BKK-130204

อาคารพาณิชย์

เขตดุสิต , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 14:46:28 น.

รหัส : TC-CBI-139314

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 14:44:36 น.

รหัส : TC-BKK-130055

อาคารพาณิชย์

เขตภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,500,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 14:39:07 น.

รหัส : TC-BKK-83664

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 13:29:05 น.

รหัส : TC-BKK-116503

อาคารพาณิชย์

เขตบางบอน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,899,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 13:27:38 น.

รหัส : TC-BKK-61183

อาคารพาณิชย์

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,590,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 13:25:09 น.

รหัส : TC-BKK-122534

อาคารพาณิชย์

เขตคลองสามวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,499,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 13:23:45 น.

รหัส : TC-BKK-62194

อาคารพาณิชย์

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 13:23:20 น.

รหัส : TC-BKK-123267

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,499,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 13:19:57 น.

รหัส : TC-NBI-132411

อาคารพาณิชย์

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 4,150,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 13:14:51 น.

รหัส : TC-BKK-84236

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 13:13:11 น.

รหัส : TC-BKK-135814

อาคารพาณิชย์

เขตบางบอน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,899,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 13:12:20 น.

รหัส : TC-BKK-135820

อาคารพาณิชย์

เขตคลองสามวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,499,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 13:07:09 น.