ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-163874

อาคารพาณิชย์

เขตบางกอกน้อย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,650,000 บาท

พื้นที่ 13 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 17:37:55 น.

รหัส : TC-BKK-121339

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 17:37:04 น.

รหัส : TC-BKK-125931

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 17:36:07 น.

รหัส : TC-CBI-153372

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 20000 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 17:34:08 น.

รหัส : TC-NBI-36968

อาคารพาณิชย์

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 55,000,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 17:32:57 น.

รหัส : TC-PTE-191560

อาคารพาณิชย์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 4,800,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 17:28:47 น.

รหัส : TC-CBI-155259

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 0 งาน 20130 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 17:28:20 น.

รหัส : TC-BKK-77475

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 17:28:05 น.

รหัส : TC-BKK-159099

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 17:22:08 น.

รหัส : TC-CBI-181539

อาคารพาณิชย์

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 17:21:31 น.

รหัส : TC-CBI-160907

อาคารพาณิชย์

พานทอง , ชลบุรี

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 17:18:34 น.

รหัส : TC-BKK-125938

อาคารพาณิชย์

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 17:05:04 น.

รหัส : TC-BKK-158588

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 17:04:49 น.

รหัส : TC-PTE-99099

อาคารพาณิชย์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 6,980,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 17:04:35 น.

รหัส : TC-BKK-69518

อาคารพาณิชย์

เขตมีนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,500,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 16:49:14 น.

รหัส : TC-BKK-150435

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 16:48:41 น.

รหัส : TC-BKK-88900

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 16:46:55 น.

รหัส : TC-BKK-88889

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 16:46:20 น.

รหัส : TC-PTE-106372

อาคารพาณิชย์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 6,600,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 16:42:59 น.

รหัส : TC-BKK-40416

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ส.ค. 2562 16:38:36 น.