ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-137019

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:41:43 น.

รหัส : TC-BKK-134711

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:40:08 น.

รหัส : TC-BKK-138234

อาคารพาณิชย์

เขตสัมพันธวงศ์ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:39:50 น.

รหัส : TC-BKK-136595

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:38:14 น.

รหัส : TC-BKK-133800

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:37:35 น.

รหัส : TC-BKK-137721

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 185,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:37:26 น.

รหัส : TC-BKK-137733

อาคารพาณิชย์

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:36:50 น.

รหัส : TC-BKK-137916

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 480,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:36:32 น.

รหัส : TC-BKK-135478

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:35:41 น.

รหัส : TC-BKK-138503

อาคารพาณิชย์

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:35:29 น.

รหัส : TC-BKK-138574

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 180 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:34:49 น.

รหัส : TC-BKK-138577

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 110,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:34:44 น.

รหัส : TC-BKK-142152

อาคารพาณิชย์

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:34:05 น.

รหัส : TC-BKK-138444

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:32:04 น.

รหัส : TC-BKK-138447

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 13 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:32:00 น.

รหัส : TC-BKK-139436

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:30:15 น.

รหัส : TC-BKK-151483

อาคารพาณิชย์

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:30:12 น.

รหัส : TC-BKK-143104

อาคารพาณิชย์

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,500,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:30:10 น.

รหัส : TC-BKK-143499

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:30:01 น.

รหัส : TC-BKK-143555

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 200,000,000 บาท

พื้นที่ 455 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:29:30 น.