ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-NBI-122301

อาคารพาณิชย์

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 15:24:16 น.

รหัส : TC-BKK-199698

อาคารพาณิชย์

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 15:15:25 น.

รหัส : TC-NBI-210220

อาคารพาณิชย์

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 15:13:58 น.

รหัส : TC-PTE-154936

อาคารพาณิชย์

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 15:13:12 น.

รหัส : TC-PTE-62935

อาคารพาณิชย์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 15:11:58 น.

รหัส : TC-BKK-104760

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 15:11:19 น.

รหัส : TC-BKK-104008

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 15:10:11 น.

รหัส : TC-BKK-105323

อาคารพาณิชย์

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,900,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 15:08:38 น.

รหัส : TC-BKK-128869

อาคารพาณิชย์

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000,000 บาท

พื้นที่ 114 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:59:00 น.

รหัส : TC-BKK-210409

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:58:10 น.

รหัส : TC-BKK-38745

อาคารพาณิชย์

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:57:51 น.

รหัส : TC-BKK-104765

อาคารพาณิชย์

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:48:27 น.

รหัส : TC-BKK-198968

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,000,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:47:20 น.

รหัส : TC-BKK-104786

อาคารพาณิชย์

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:47:12 น.

รหัส : TC-NBI-82147

อาคารพาณิชย์

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:44:11 น.

รหัส : TC-BKK-179175

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 180,000 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:43:19 น.

รหัส : TC-BKK-179173

อาคารพาณิชย์

เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:43:08 น.

รหัส : TC-BKK-179170

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 170,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:42:59 น.

รหัส : TC-BKK-203562

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:42:48 น.

รหัส : TC-BKK-81357

อาคารพาณิชย์

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,500,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:42:37 น.