ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-143648

อาคารพาณิชย์

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,900,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:29:05 น.

รหัส : TC-BKK-135432

อาคารพาณิชย์

เขตหนองแขม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:29:01 น.

รหัส : TC-SPK-144893

อาคารพาณิชย์

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:28:51 น.

รหัส : TC-SPK-144892

อาคารพาณิชย์

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:28:46 น.

รหัส : TC-BKK-144227

อาคารพาณิชย์

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:25:54 น.

รหัส : TC-BKK-143102

อาคารพาณิชย์

เขตสัมพันธวงศ์ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:24:49 น.

รหัส : TC-BKK-143103

อาคารพาณิชย์

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 42,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:24:45 น.

รหัส : TC-BKK-138671

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:21:37 น.

รหัส : TC-BKK-131644

อาคารพาณิชย์

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 44,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:21:03 น.

รหัส : TC-BKK-125810

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:20:22 น.

รหัส : TC-BKK-126577

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:20:17 น.

รหัส : TC-BKK-153810

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:17:01 น.

รหัส : TC-BKK-153838

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 230,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:16:39 น.

รหัส : TC-BKK-152563

อาคารพาณิชย์

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 95,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:12:21 น.

รหัส : TC-BKK-152567

อาคารพาณิชย์

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,200,000 บาท

พื้นที่ 13 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:12:17 น.

รหัส : TC-BKK-153470

อาคารพาณิชย์

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:11:18 น.

รหัส : TC-BKK-158140

อาคารพาณิชย์

เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:08:31 น.

รหัส : TC-BKK-152116

อาคารพาณิชย์

เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:07:06 น.

รหัส : TC-BKK-158787

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:07:01 น.

รหัส : TC-BKK-152390

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:06:35 น.