ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-158787

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:07:01 น.

รหัส : TC-BKK-152390

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:06:35 น.

รหัส : TC-BKK-138966

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:03:31 น.

รหัส : TC-BKK-150497

อาคารพาณิชย์

เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:03:09 น.

รหัส : TC-BKK-151141

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:02:26 น.

รหัส : TC-BKK-148911

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:02:13 น.

รหัส : TC-BKK-151042

อาคารพาณิชย์

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 12:01:47 น.

รหัส : TC-BKK-28968

อาคารพาณิชย์

เขตคลองสามวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 11:58:30 น.

รหัส : TC-BKK-28966

อาคารพาณิชย์

เขตคลองสามวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 11:58:23 น.

รหัส : TC-BKK-151046

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 251 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 11:57:47 น.

รหัส : TC-BKK-150193

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 11:57:45 น.

รหัส : TC-BKK-150194

อาคารพาณิชย์

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 13 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 11:57:39 น.

รหัส : TC-BKK-151048

อาคารพาณิชย์

เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 11:57:13 น.

รหัส : TC-BKK-115284

อาคารพาณิชย์

เขตหนองจอก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,800,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 11:56:58 น.

รหัส : TC-BKK-115286

อาคารพาณิชย์

เขตหนองจอก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 11:56:52 น.

รหัส : TC-BKK-127173

อาคารพาณิชย์

เขตหนองจอก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,800,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 11:55:44 น.

รหัส : TC-BKK-127175

อาคารพาณิชย์

เขตหนองจอก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 11:55:38 น.

รหัส : TC-BKK-135993

อาคารพาณิชย์

เขตหนองจอก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,800,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 11:53:34 น.

รหัส : TC-BKK-149313

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 11:52:32 น.

รหัส : TC-BKK-149385

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ค. 2562 11:52:18 น.