ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-PTE-133092

อาคารพาณิชย์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:39:23 น.

รหัส : TC-BKK-105322

อาคารพาณิชย์

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,500,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:38:27 น.

รหัส : TC-BKK-143764

อาคารพาณิชย์

เขตมีนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:30:50 น.

รหัส : TC-SRI-107505

อาคารพาณิชย์

หนองแค , สระบุรี

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:29:59 น.

รหัส : TC-SPK-182410

อาคารพาณิชย์

พระประแดง , สมุทรปราการ

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:29:46 น.

รหัส : TC-CBI-104778

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:28:10 น.

รหัส : TC-PTE-106372

อาคารพาณิชย์

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 6,600,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:27:12 น.

รหัส : TC-BKK-69518

อาคารพาณิชย์

เขตมีนบุรี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,500,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:21:32 น.

รหัส : TC-BKK-107496

อาคารพาณิชย์

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:21:14 น.

รหัส : TC-BKK-80925

อาคารพาณิชย์

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,900,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:19:30 น.

รหัส : TC-BKK-80924

อาคารพาณิชย์

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,500,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:19:22 น.

รหัส : TC-BKK-103321

อาคารพาณิชย์

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:17:31 น.

รหัส : TC-BKK-192200

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:13:46 น.

รหัส : TC-BKK-193018

อาคารพาณิชย์

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 32,000,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:09:39 น.

รหัส : TC-BKK-193015

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,000,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:09:33 น.

รหัส : TC-BKK-203514

อาคารพาณิชย์

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,700,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:08:38 น.

รหัส : TC-BKK-213032

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:07:56 น.

รหัส : TC-BKK-213023

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:07:23 น.

รหัส : TC-BKK-104775

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,950,000 บาท

พื้นที่ 13 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:07:21 น.

รหัส : TC-BKK-146213

อาคารพาณิชย์

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 69,000,000 บาท

พื้นที่ 114 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:06:48 น.