ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-29531

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 12:10:52 น.

รหัส : TC-BKK-29532

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 12:10:08 น.

รหัส : TC-BKK-29534

อาคารพาณิชย์

เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 12:08:39 น.

รหัส : TC-BKK-29535

อาคารพาณิชย์

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 12:07:57 น.

รหัส : TC-BKK-29537

อาคารพาณิชย์

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 96,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 12:06:33 น.

รหัส : TC-BKK-30541

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 12:05:09 น.

รหัส : TC-BKK-30547

อาคารพาณิชย์

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 12:03:08 น.

รหัส : TC-BKK-30549

อาคารพาณิชย์

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 12:02:24 น.

รหัส : TC-KBI-31372

อาคารพาณิชย์

เมืองกระบี่ , กระบี่

ราคา 5,200,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 12:02:04 น.

รหัส : TC-BKK-30551

อาคารพาณิชย์

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 12:01:43 น.

รหัส : TC-BKK-30552

อาคารพาณิชย์

เขตคันนายาว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,690,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 12:01:03 น.

รหัส : TC-BKK-30554

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,500,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 12:00:17 น.

รหัส : TC-BKK-30562

อาคารพาณิชย์

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 160,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 11:56:43 น.

รหัส : TC-BKK-30565

อาคารพาณิชย์

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 24,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 11:55:21 น.

รหัส : TC-BKK-31357

อาคารพาณิชย์

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 26,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 11:38:30 น.

รหัส : TC-BKK-36498

อาคารพาณิชย์

เขตบางขุนเทียน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 11:27:58 น.

รหัส : TC-BKK-36534

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 450,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 11:08:09 น.

รหัส : TC-BKK-7429

อาคารพาณิชย์

เขตหนองแขม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 11:05:50 น.

รหัส : TC-BKK-36627

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 200 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 11:01:24 น.

รหัส : TC-BKK-36630

อาคารพาณิชย์

เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:59:00 น.