ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-36634

อาคารพาณิชย์

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 26,500,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:56:20 น.

รหัส : TC-BKK-36639

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:52:55 น.

รหัส : TC-CBI-44223

อาคารพาณิชย์

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 154 ตรม

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:52:37 น.

รหัส : TC-BKK-36640

อาคารพาณิชย์

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:52:14 น.

รหัส : TC-BKK-36646

อาคารพาณิชย์

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:47:59 น.

รหัส : TC-BKK-37690

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:43:21 น.

รหัส : TC-BKK-37694

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:41:55 น.

รหัส : TC-BKK-8267

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:41:27 น.

รหัส : TC-BKK-37698

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:39:10 น.

รหัส : TC-BKK-37713

อาคารพาณิชย์

เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:32:16 น.

รหัส : TC-BKK-37722

อาคารพาณิชย์

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,900,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:26:53 น.

รหัส : TC-BKK-37728

อาคารพาณิชย์

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 5,200,000 บาท

พื้นที่ 10 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:23:38 น.

รหัส : TC-BKK-37730

อาคารพาณิชย์

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:21:19 น.

รหัส : TC-BKK-39908

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:11:56 น.

รหัส : TC-BKK-39911

อาคารพาณิชย์

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:09:52 น.

รหัส : TC-BKK-43212

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:03:04 น.

รหัส : TC-BKK-43213

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 10:02:24 น.

รหัส : TC-PTE-43222

อาคารพาณิชย์

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 09:58:59 น.

รหัส : TC-BKK-43226

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 09:57:34 น.

รหัส : TC-BKK-43227

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 พ.ค. 2561 09:56:56 น.