ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : TC-BKK-88144

อาคารพาณิชย์

เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 10:05:52 น.

รหัส : TC-CRI-88137

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 09:51:27 น.

รหัส : TC-PYO-88120

อาคารพาณิชย์

จุน , พะเยา

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 09:14:07 น.

รหัส : TC-PYO-88086

อาคารพาณิชย์

เมืองพะเยา , พะเยา

ราคา 6,700,000 บาท

พื้นที่ 14 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 07:30:31 น.

รหัส : TC-CRI-88056

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงราย , เชียงราย

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 05:24:19 น.

รหัส : TC-BKK-88050

อาคารพาณิชย์

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 10260 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 05:00:39 น.

รหัส : TC-BKK-88047

อาคารพาณิชย์

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 04:42:00 น.

รหัส : TC-BKK-88033

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 04:07:33 น.

รหัส : TC-BKK-88032

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 04:03:33 น.

รหัส : TC-BKK-88028

อาคารพาณิชย์

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,500,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 03:55:39 น.

รหัส : TC-BKK-87982

อาคารพาณิชย์

เขตดุสิต , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 01:47:32 น.

รหัส : TC-NSN-44449

อาคารพาณิชย์

ตาคลี , นครสวรรค์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 00:23:42 น.

รหัส : TC-NSN-44451

อาคารพาณิชย์

ตาคลี , นครสวรรค์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 203 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 00:19:53 น.

รหัส : TC-NSN-44454

อาคารพาณิชย์

ตาคลี , นครสวรรค์

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 00:16:12 น.

รหัส : TC-BKK-87900

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 00:15:06 น.

รหัส : TC-SPK-87898

อาคารพาณิชย์

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 275 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 00:11:15 น.

รหัส : TC-BKK-87896

อาคารพาณิชย์

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,900,000 บาท

พื้นที่ 226 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 00:07:27 น.

รหัส : TC-BKK-87893

อาคารพาณิชย์

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,900,000 บาท

พื้นที่ 226 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2561 00:03:40 น.

รหัส : TC-BKK-87875

อาคารพาณิชย์

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 8,400,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 23:28:32 น.

รหัส : TC-BKK-87832

อาคารพาณิชย์

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2561 22:48:55 น.