ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HT-BKK-6735

โรงแรม รีสอร์ท

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2562 13:11:44 น.

รหัส : HT-BKK-11774

โรงแรม รีสอร์ท

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,500,000,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2562 13:05:25 น.

รหัส : HT-BKK-11776

โรงแรม รีสอร์ท

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 950,000,000 บาท

พื้นที่ 2000 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2562 13:05:11 น.

รหัส : HT-BKK-190156

โรงแรม รีสอร์ท

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 278 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2562 12:59:14 น.

รหัส : HT-BKK-153735

โรงแรม รีสอร์ท

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 278 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2562 10:17:21 น.

รหัส : HT-BKK-153738

โรงแรม รีสอร์ท

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 140,000,000 บาท

พื้นที่ 278 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2562 10:17:13 น.

รหัส : HT-CBI-153741

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 1,500,000,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 5 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ก.ย. 2562 10:17:00 น.

รหัส : HT-RYG-77773

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 657 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 03:55:32 น.

รหัส : HT-SRI-77769

โรงแรม รีสอร์ท

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 03:51:12 น.

รหัส : HT-SRI-153003

โรงแรม รีสอร์ท

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 03:50:45 น.

รหัส : HT-BKK-104939

โรงแรม รีสอร์ท

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 350,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 03:45:17 น.

รหัส : HT-RYG-151763

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองระยอง , ระยอง

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 657 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 03:42:31 น.

รหัส : HT-SRI-151762

โรงแรม รีสอร์ท

มวกเหล็ก , สระบุรี

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 03:41:11 น.

รหัส : HT-MSN-205577

โรงแรม รีสอร์ท

ปาย , แม่ฮ่องสอน

ราคา 1,350,000 บาท

พื้นที่ 60 ตร.ว.

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ย. 2562 15:38:45 น.

รหัส : HT-UDN-109994

โรงแรม รีสอร์ท

น้ำโสม , อุดรธานี

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562 16:51:55 น.

รหัส : HT-NRT-204318

โรงแรม รีสอร์ท

ลานสกา , นครศรีธรรมราช

ราคา 0 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2562 14:21:45 น.

รหัส : HT-CNX-204115

โรงแรม รีสอร์ท

แม่ออน , เชียงใหม่

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2562 00:19:30 น.

รหัส : HT-MSN-204108

โรงแรม รีสอร์ท

ปาย , แม่ฮ่องสอน

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 313 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2562 00:08:13 น.

รหัส : HT-CNX-170011

โรงแรม รีสอร์ท

แม่ออน , เชียงใหม่

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2562 22:06:51 น.

รหัส : HT-NPT-161539

โรงแรม รีสอร์ท

เมืองนครปฐม , นครปฐม

ราคา 350,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ก.ย. 2562 22:01:09 น.