ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-53492

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 27 มิ.ย. 2561 17:00:19 น.

รหัส : OF-BKK-53315

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 มิ.ย. 2561 23:42:30 น.

รหัส : OF-BKK-53282

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 320 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 มิ.ย. 2561 22:43:18 น.

รหัส : OF-BKK-52964

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 มิ.ย. 2561 21:59:29 น.

รหัส : OF-BKK-42098

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 400 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 20:12:35 น.

รหัส : OF-BKK-52718

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 230,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 16:15:13 น.

รหัส : OF-BKK-52706

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 394 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 16:01:03 น.

รหัส : OF-BKK-52703

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 มิ.ย. 2561 15:56:22 น.

รหัส : OF-BKK-52535

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000,000 บาท

พื้นที่ 216 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 มิ.ย. 2561 18:16:55 น.

รหัส : OF-BKK-52262

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 500 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 20:15:43 น.

รหัส : OF-BKK-52238

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,500,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 18:17:57 น.

รหัส : OF-BKK-52120

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 350 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 11:24:47 น.

รหัส : OF-BKK-52114

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 290 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 11:14:01 น.

รหัส : OF-BKK-52111

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 750 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 11:08:21 น.

รหัส : OF-BKK-52034

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 มิ.ย. 2561 09:18:21 น.

รหัส : OF-NBI-51594

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

บางกรวย , นนทบุรี

ราคา 220,000,000 บาท

พื้นที่ 68 ตารางวา 2 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 15:07:54 น.

รหัส : OF-BKK-12279

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2561 12:15:39 น.

รหัส : OF-BKK-51227

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 32,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มิ.ย. 2561 14:40:53 น.

รหัส : OF-BKK-50637

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มิ.ย. 2561 04:48:13 น.

รหัส : OF-BKK-50369

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 26,052,650 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2561 14:16:17 น.