ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-28155

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 231 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 11:16:07 น.

รหัส : OF-BKK-30140

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 370,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 09:57:58 น.

รหัส : OF-BKK-30690

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 59,500 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 09:39:13 น.

รหัส : OF-BKK-30691

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 500 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 09:37:30 น.

รหัส : OF-BKK-48143

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 09:05:56 น.

รหัส : OF-BKK-48247

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 400 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 08:44:06 น.

รหัส : OF-BKK-48249

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 230,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 08:42:19 น.

รหัส : OF-BKK-50510

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 125 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 07:15:43 น.

รหัส : OF-BKK-55090

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 05:15:19 น.

รหัส : OF-BKK-55405

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 04:42:36 น.

รหัส : OF-BKK-29902

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 850,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 03:30:18 น.

รหัส : OF-BKK-29920

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 03:18:04 น.

รหัส : OF-BKK-58137

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 125,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 03:05:38 น.

รหัส : OF-BKK-63825

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 150 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 01:31:03 น.

รหัส : OF-BKK-67435

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตหลักสี่ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 150 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 01:26:02 น.

รหัส : OF-BKK-68107

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 00:58:16 น.

รหัส : OF-BKK-68110

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 00:56:47 น.

รหัส : OF-BKK-70284

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 00:09:43 น.

รหัส : OF-BKK-71021

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 225 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.พ. 2562 00:00:22 น.

รหัส : OF-BKK-75152

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 67,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.พ. 2562 23:03:34 น.