ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-35554

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 62,400 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 เม.ย. 2561 21:30:04 น.

รหัส : OF-BKK-35549

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 เม.ย. 2561 21:21:29 น.

รหัส : OF-BKK-35539

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 21,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 เม.ย. 2561 21:02:49 น.

รหัส : OF-BKK-26315

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 248,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 เม.ย. 2561 12:03:08 น.

รหัส : OF-BKK-26449

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 413,205 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 เม.ย. 2561 11:46:42 น.

รหัส : OF-BKK-26453

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 62,400 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 เม.ย. 2561 11:41:44 น.

รหัส : OF-BKK-26943

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 เม.ย. 2561 11:29:24 น.

รหัส : OF-BKK-27516

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 231 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 เม.ย. 2561 11:19:52 น.

รหัส : OF-BKK-32902

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 85,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 เม.ย. 2561 10:06:12 น.

รหัส : OF-BKK-32909

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 400 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 เม.ย. 2561 10:02:57 น.

รหัส : OF-PTE-35338

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 69,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 เม.ย. 2561 06:58:26 น.

รหัส : OF-BKK-35320

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 เม.ย. 2561 00:19:44 น.

รหัส : OF-BKK-35089

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 49,000,000 บาท

พื้นที่ 124 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 เม.ย. 2561 11:18:00 น.

รหัส : OF-BKK-35075

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 เม.ย. 2561 03:11:40 น.

รหัส : OF-BKK-35073

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 เม.ย. 2561 03:02:34 น.

รหัส : OF-BKK-35070

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 เม.ย. 2561 02:49:00 น.

รหัส : OF-BKK-35069

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสะพานสูง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 เม.ย. 2561 02:44:28 น.

รหัส : OF-BKK-34866

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 เม.ย. 2561 11:20:46 น.

รหัส : OF-PTE-34853

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 19,610 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 เม.ย. 2561 10:05:20 น.

รหัส : OF-PTE-34852

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 53,650 บาท

พื้นที่ 58 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 เม.ย. 2561 10:00:40 น.