ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-3126

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2560 22:33:50 น.

รหัส : OF-BKK-5439

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2560 04:29:22 น.

รหัส : OF-NBI-5419

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 97,500 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ต.ค. 2560 00:39:32 น.

รหัส : OF-BKK-4916

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 278 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2560 19:58:53 น.

รหัส : OF-BKK-4914

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 98,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2560 19:47:10 น.

รหัส : OF-BKK-4912

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2560 19:37:00 น.

รหัส : OF-BKK-4911

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2560 19:32:01 น.

รหัส : OF-BKK-4910

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2560 19:26:50 น.

รหัส : OF-BKK-4656

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2560 00:16:54 น.

รหัส : OF-BKK-4626

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2560 21:37:26 น.

รหัส : OF-BKK-4348

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 62,400 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2560 14:11:05 น.

รหัส : OF-BKK-4347

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2560 14:06:18 น.

รหัส : OF-BKK-3790

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 85,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ต.ค. 2560 03:19:49 น.

รหัส : OF-BKK-2340

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ก.ย. 2560 00:43:34 น.

รหัส : OF-BKK-1926

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 145

อัพเดทล่าสุด 18 มิ.ย. 2560 14:39:34 น.

รหัส : OF-BKK-1799

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 380,000 บาท

พื้นที่ 40

อัพเดทล่าสุด 11 พ.ค. 2560 14:33:25 น.

รหัส : OF-BKK-1779

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 900,000 บาท

พื้นที่ 10

อัพเดทล่าสุด 6 พ.ค. 2560 23:22:28 น.

รหัส : OF-BKK-1683

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 580 บาท

พื้นที่ 283 ตร.ม

อัพเดทล่าสุด 6 เม.ย. 2560 14:39:49 น.

รหัส : OF-BKK-1601

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,500 บาท

พื้นที่ 15 ตร.ม.

อัพเดทล่าสุด 27 มี.ค. 2560 16:02:39 น.

รหัส : OF-BKK-1550

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 0 บาท

พื้นที่ 0

อัพเดทล่าสุด 27 ก.พ. 2560 15:02:30 น.