ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-5617

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 27,300 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ก.ค. 2561 14:01:37 น.

รหัส : OF-BKK-31572

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ค. 2561 16:45:59 น.

รหัส : OF-BKK-58569

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,390,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ค. 2561 12:45:12 น.

รหัส : OF-BKK-58487

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 550 บาท

พื้นที่ 200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ค. 2561 02:36:14 น.

รหัส : OF-BKK-58486

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 550 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ค. 2561 02:30:50 น.

รหัส : OF-BKK-58483

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,300 บาท

พื้นที่ 325 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ค. 2561 02:20:09 น.

รหัส : OF-BKK-58479

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 350 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ค. 2561 02:14:49 น.

รหัส : OF-BKK-58475

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 500 บาท

พื้นที่ 150 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ก.ค. 2561 02:09:24 น.

รหัส : OF-BKK-18790

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 18:08:21 น.

รหัส : OF-BKK-58256

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 13:41:48 น.

รหัส : OF-BKK-48754

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 500 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 12:21:09 น.

รหัส : OF-BKK-58137

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 125,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ก.ค. 2561 05:23:46 น.

รหัส : OF-BKK-57950

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 111,200 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2561 20:59:38 น.

รหัส : OF-BKK-29773

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2561 14:17:00 น.

รหัส : OF-BKK-21431

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2561 13:49:12 น.

รหัส : OF-BKK-21448

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 95,000 บาท

พื้นที่ 450 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2561 13:24:56 น.

รหัส : OF-BKK-25583

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 220,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2561 12:46:33 น.

รหัส : OF-BKK-25609

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2561 12:30:06 น.

รหัส : OF-BKK-26197

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 396 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2561 12:22:20 น.

รหัส : OF-BKK-30279

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 230 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ค. 2561 11:51:17 น.