ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-95503

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางพลัด , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 130 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:27:30 น.

รหัส : OF-BKK-101479

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:23:56 น.

รหัส : OF-BKK-121330

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคันนายาว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 1200 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:22:51 น.

รหัส : OF-BKK-121332

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:22:45 น.

รหัส : OF-BKK-121336

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:22:34 น.

รหัส : OF-BKK-97100

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 265,000 บาท

พื้นที่ 95 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:21:53 น.

รหัส : OF-BKK-116194

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 124 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:19:27 น.

รหัส : OF-BKK-114474

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 480,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:16:14 น.

รหัส : OF-BKK-128094

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:15:00 น.

รหัส : OF-BKK-30478

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:11:32 น.

รหัส : OF-BKK-30814

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,500 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:11:22 น.

รหัส : OF-BKK-149978

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:10:56 น.

รหัส : OF-BKK-21798

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:09:23 น.

รหัส : OF-PTE-25303

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:08:26 น.

รหัส : OF-BKK-25305

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 314,960 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:08:21 น.

รหัส : OF-BKK-20629

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:06:33 น.

รหัส : OF-BKK-18378

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 199 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:05:02 น.

รหัส : OF-BKK-16510

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:03:12 น.

รหัส : OF-BKK-17620

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:01:57 น.

รหัส : OF-BKK-13264

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 05:01:26 น.