ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-41717

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 70,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 15:25:12 น.

รหัส : OF-BKK-41716

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 10,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 15:19:45 น.

รหัส : OF-BKK-41713

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 15:14:28 น.

รหัส : OF-BKK-41710

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 95,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 15:08:47 น.

รหัส : OF-BKK-41709

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 106,050 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 15:03:38 น.

รหัส : OF-BKK-41707

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,900 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 14:58:25 น.

รหัส : OF-BKK-41706

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ค. 2561 14:52:34 น.

รหัส : OF-BKK-41287

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 2561 23:36:37 น.

รหัส : OF-BKK-41415

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,950,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 2561 17:15:19 น.

รหัส : OF-BKK-40697

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 62,400 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ค. 2561 05:18:13 น.

รหัส : OF-BKK-7924

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,900,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2561 20:01:30 น.

รหัส : OF-BKK-41145

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2561 03:26:55 น.

รหัส : OF-BKK-41144

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2561 03:22:11 น.

รหัส : OF-BKK-41143

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 130,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2561 03:17:32 น.

รหัส : OF-BKK-41142

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2561 03:13:00 น.

รหัส : OF-BKK-41141

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 29,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2561 03:08:25 น.

รหัส : OF-BKK-41140

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2561 03:04:01 น.

รหัส : OF-BKK-41138

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 72,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2561 02:59:13 น.

รหัส : OF-BKK-41137

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2561 02:54:51 น.

รหัส : OF-BKK-41136

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2561 02:50:20 น.