ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-30279

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 230 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 13:18:08 น.

รหัส : OF-PTE-19480

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 196 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 12:53:21 น.

รหัส : OF-BKK-33670

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 12:33:34 น.

รหัส : OF-BKK-33675

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 12:28:44 น.

รหัส : OF-BKK-33681

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 12:19:23 น.

รหัส : OF-BKK-140617

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 77,000 บาท

พื้นที่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 11:56:39 น.

รหัส : OF-BKK-38335

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 11:02:33 น.

รหัส : OF-BKK-37804

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 11:00:11 น.

รหัส : OF-BKK-38337

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางซื่อ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 10:26:52 น.

รหัส : OF-BKK-105310

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 09:26:05 น.

รหัส : OF-BKK-129529

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 09:16:29 น.

รหัส : OF-BKK-52298

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 09:15:20 น.

รหัส : OF-BKK-129601

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 266,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 08:59:35 น.

รหัส : OF-NBI-107499

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

บางใหญ่ , นนทบุรี

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 13 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 08:43:45 น.

รหัส : OF-BKK-57213

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 08:23:35 น.

รหัส : OF-BKK-57214

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 08:21:11 น.

รหัส : OF-BKK-57215

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 480,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 08:18:57 น.

รหัส : OF-BKK-57216

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 08:16:18 น.

รหัส : OF-BKK-57487

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 08:04:45 น.

รหัส : OF-BKK-102858

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,900,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 08:03:56 น.