ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-41135

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2561 02:45:55 น.

รหัส : OF-BKK-41134

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2561 02:41:20 น.

รหัส : OF-BKK-41133

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2561 02:36:43 น.

รหัส : OF-BKK-41110

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,000 บาท

พื้นที่ 32 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2561 00:07:59 น.

รหัส : OF-NBI-40791

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 250 บาท

พื้นที่ 200

อัพเดทล่าสุด 11 พ.ค. 2561 14:43:01 น.

รหัส : OF-SPK-35674

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 พ.ค. 2561 13:10:35 น.

รหัส : OF-BKK-40752

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 พ.ค. 2561 11:30:21 น.

รหัส : OF-BKK-40095

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 พ.ค. 2561 00:32:53 น.

รหัส : OF-BKK-40617

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 1056 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2561 20:50:59 น.

รหัส : OF-BKK-40615

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 22,000,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2561 20:47:11 น.

รหัส : OF-BKK-37640

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 พ.ค. 2561 00:06:28 น.

รหัส : OF-BKK-36922

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 23:56:14 น.

รหัส : OF-BKK-37615

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,500,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 22:17:51 น.

รหัส : OF-BKK-40404

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 22:09:01 น.

รหัส : OF-BKK-40402

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 22:01:20 น.

รหัส : OF-BKK-4096

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 14:11:32 น.

รหัส : OF-BKK-14970

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 450 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 11:54:45 น.

รหัส : OF-BKK-14972

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 11:51:34 น.

รหัส : OF-BKK-16519

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 11:02:51 น.

รหัส : OF-BKK-16521

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 200,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ค. 2561 10:59:51 น.