ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-119505

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,900,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 09:21:03 น.

รหัส : OF-BKK-77908

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,800,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 07:40:15 น.

รหัส : OF-BKK-102858

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,900,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 07:30:52 น.

รหัส : OF-BKK-190345

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 32,000,000 บาท

พื้นที่ 128 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 00:12:39 น.

รหัส : OF-BKK-212665

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 110,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 23:46:26 น.

รหัส : OF-BKK-212668

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 23:45:02 น.

รหัส : OF-BKK-212674

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 105,000 บาท

พื้นที่ 180 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 23:42:13 น.

รหัส : OF-BKK-212679

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตหนองแขม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 23:40:45 น.

รหัส : OF-BKK-214240

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,500,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 22:49:05 น.

รหัส : OF-BKK-186165

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 39 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 21:00:21 น.

รหัส : OF-BKK-203228

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 19:48:37 น.

รหัส : OF-BKK-155423

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกอกน้อย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 180,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 10:45:32 น.

รหัส : OF-BKK-148886

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 9,900 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 08:08:54 น.

รหัส : OF-BKK-144660

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 06:12:23 น.

รหัส : OF-BKK-150367

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 06:11:30 น.

รหัส : OF-BKK-155590

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 06:07:28 น.

รหัส : OF-BKK-151142

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 06:03:27 น.

รหัส : OF-BKK-128714

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคันนายาว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 06:01:46 น.

รหัส : OF-BKK-149304

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 130,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 06:00:07 น.

รหัส : OF-BKK-127500

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:59:14 น.