ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-NBI-76622

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 98,500 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 22:55:01 น.

รหัส : OF-BKK-76617

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 22:46:17 น.

รหัส : OF-BKK-76611

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 22:37:25 น.

รหัส : OF-BKK-76608

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 67,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 22:33:01 น.

รหัส : OF-PTE-76605

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

คลองหลวง , ปทุมธานี

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 22:28:31 น.

รหัส : OF-BKK-76595

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 22:19:54 น.

รหัส : OF-BKK-28759

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 46,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.ย. 2561 16:21:00 น.

รหัส : OF-BKK-76118

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 85,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 23:32:12 น.

รหัส : OF-BKK-76116

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 23:23:35 น.

รหัส : OF-BKK-76114

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 26,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2561 23:14:58 น.

รหัส : OF-BKK-65729

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 28,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ย. 2561 13:31:10 น.

รหัส : OF-BKK-65854

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางคอแหลม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 140,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ย. 2561 13:23:11 น.

รหัส : OF-BKK-66413

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 12 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ย. 2561 13:19:17 น.

รหัส : OF-BKK-66420

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตราษฎร์บูรณะ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ย. 2561 13:17:45 น.

รหัส : OF-BKK-67368

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 98,325 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ย. 2561 13:05:59 น.

รหัส : OF-BKK-75298

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 340,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.ย. 2561 16:57:34 น.

รหัส : OF-PTE-72831

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

ธัญบุรี , ปทุมธานี

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.ย. 2561 14:27:41 น.

รหัส : OF-BKK-66753

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 400 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ก.ย. 2561 18:37:28 น.

รหัส : OF-BKK-74294

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.ย. 2561 15:40:12 น.

รหัส : OF-BKK-74230

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 340,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.ย. 2561 11:33:29 น.