ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-127889

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 16,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:58:57 น.

รหัส : OF-BKK-129529

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:58:36 น.

รหัส : OF-BKK-137615

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:47:23 น.

รหัส : OF-BKK-134709

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 156,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:46:29 น.

รหัส : OF-BKK-126956

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 280,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:42:45 น.

รหัส : OF-BKK-126013

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 187,900 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:39:52 น.

รหัส : OF-BKK-127485

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 14,500,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:38:44 น.

รหัส : OF-BKK-125796

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 650 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:36:15 น.

รหัส : OF-BKK-130780

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 300,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:36:03 น.

รหัส : OF-BKK-130879

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:35:11 น.

รหัส : OF-NBI-131090

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 15,880,000 บาท

พื้นที่ 44 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:35:05 น.

รหัส : OF-BKK-130881

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 190,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:30:27 น.

รหัส : OF-BKK-132017

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:25:02 น.

รหัส : OF-BKK-186136

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 204 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:14:55 น.

รหัส : OF-BKK-138569

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตหนองแขม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 29,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:10:11 น.

รหัส : OF-BKK-135159

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:04:31 น.

รหัส : OF-BKK-144220

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 4,600,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 05:00:25 น.

รหัส : OF-BKK-139055

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 04:49:36 น.

รหัส : OF-SPK-131400

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เมืองสมุทรปราการ , สมุทรปราการ

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 04:49:02 น.

รหัส : OF-BKK-131402

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 04:48:56 น.