ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-74191

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.ย. 2561 06:41:02 น.

รหัส : OF-BKK-74049

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2561 23:27:18 น.

รหัส : OF-BKK-73980

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 141,600 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2561 21:02:52 น.

รหัส : OF-BKK-73794

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 19,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2561 10:10:50 น.

รหัส : OF-BKK-58435

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,950,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2561 06:57:52 น.

รหัส : OF-BKK-67535

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดกระบัง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 12,950,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2561 06:26:48 น.

รหัส : OF-BKK-40872

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดอนเมือง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2561 03:27:35 น.

รหัส : OF-BKK-73139

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 23:43:34 น.

รหัส : OF-BKK-73028

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 17:00:40 น.

รหัส : OF-BKK-72791

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2561 01:59:13 น.

รหัส : OF-BKK-29773

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 97 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ส.ค. 2561 18:23:13 น.

รหัส : OF-BKK-56444

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2561 21:34:41 น.

รหัส : OF-BKK-72128

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 550 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2561 17:25:59 น.

รหัส : OF-BKK-72127

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 1,300 บาท

พื้นที่ 325 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2561 17:14:58 น.

รหัส : OF-BKK-72125

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 350 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2561 17:09:14 น.

รหัส : OF-BKK-72124

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองสาน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 500 บาท

พื้นที่ 150 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2561 17:03:50 น.

รหัส : OF-BKK-72123

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 850 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2561 16:58:18 น.

รหัส : OF-BKK-72120

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 700 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2561 16:52:54 น.

รหัส : OF-BKK-72119

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 39,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2561 16:47:11 น.

รหัส : OF-BKK-72118

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 160,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ส.ค. 2561 16:41:24 น.