ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-143646

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 480 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 04:40:36 น.

รหัส : OF-BKK-144224

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 20,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 04:39:22 น.

รหัส : OF-BKK-129218

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 04:24:16 น.

รหัส : OF-BKK-129601

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 266,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 04:20:34 น.

รหัส : OF-BKK-132623

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 04:18:49 น.

รหัส : OF-BKK-190994

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 04:08:58 น.

รหัส : OF-BKK-194854

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคันนายาว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 550,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 03:43:43 น.

รหัส : OF-BKK-192876

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 49,000,000 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 03:34:59 น.

รหัส : OF-BKK-193144

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 60,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 03:34:04 น.

รหัส : OF-BKK-191411

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 201,480 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 03:23:24 น.

รหัส : OF-BKK-191769

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 500,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 03:23:02 น.

รหัส : OF-BKK-192308

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 03:22:28 น.

รหัส : OF-BKK-205331

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 03:10:20 น.

รหัส : OF-BKK-183112

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,000,000 บาท

พื้นที่ 3 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 02:48:06 น.

รหัส : OF-BKK-176862

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพระโขนง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 800,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 02:12:41 น.

รหัส : OF-BKK-173812

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 02:01:06 น.

รหัส : OF-BKK-172205

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 01:48:51 น.

รหัส : OF-BKK-208688

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 90,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 01:36:33 น.

รหัส : OF-BKK-208509

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,500,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 01:36:27 น.

รหัส : OF-BKK-208412

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ต.ค. 2562 01:36:05 น.