ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-203512

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 75,000,000 บาท

พื้นที่ 139 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 02:57:23 น.

รหัส : OF-BKK-82251

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 52,500 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 02:57:06 น.

รหัส : OF-BKK-185855

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตราชเทวี , กรุงเทพมหานคร

ราคา 58,520 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 02:56:41 น.

รหัส : OF-BKK-185859

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตยานนาวา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 150,000 บาท

พื้นที่ 204 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 02:56:36 น.

รหัส : OF-BKK-188838

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบึงกุ่ม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 02:47:44 น.

รหัส : OF-BKK-193440

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 270,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 02:43:28 น.

รหัส : OF-BKK-133504

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 69,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 02:30:51 น.

รหัส : OF-BKK-193444

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 55,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 02:29:50 น.

รหัส : OF-BKK-177439

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 02:27:56 น.

รหัส : OF-BKK-183546

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 02:18:13 น.

รหัส : OF-BKK-167983

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 02:17:58 น.

รหัส : OF-BKK-180119

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 480,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 02:11:51 น.

รหัส : OF-BKK-168262

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 40 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 02:08:11 น.

รหัส : OF-BKK-167772

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางเขน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 50,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 01:58:28 น.

รหัส : OF-BKK-167770

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 01:57:55 น.

รหัส : OF-BKK-172005

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวังทองหลาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 49,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 01:48:56 น.

รหัส : OF-BKK-172008

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 01:48:51 น.

รหัส : OF-BKK-172013

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 01:48:47 น.

รหัส : OF-BKK-156740

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางกะปิ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 480,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 01:29:20 น.

รหัส : OF-BKK-165470

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 01:00:08 น.