ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : WH-BKK-42553

โรงงาน คลังสินค้า

เขตบางแค , กรุงเทพมหานคร

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 352 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 22:24:08 น.

รหัส : WH-BKK-42548

โรงงาน คลังสินค้า

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 257,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 22:04:55 น.

รหัส : WH-BKK-42545

โรงงาน คลังสินค้า

เขตสายไหม , กรุงเทพมหานคร

ราคา 65,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 21:50:10 น.

รหัส : WH-BKK-20401

โรงงาน คลังสินค้า

เขตจอมทอง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 10:25:54 น.

รหัส : WH-SPK-28656

โรงงาน คลังสินค้า

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 01:38:31 น.

รหัส : WH-SKN-29313

โรงงาน คลังสินค้า

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 110,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 01:21:47 น.

รหัส : WH-SKN-29314

โรงงาน คลังสินค้า

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 01:20:12 น.

รหัส : WH-CCO-29315

โรงงาน คลังสินค้า

ราชสาส์น , ฉะเชิงเทรา

ราคา 60,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 01:18:40 น.

รหัส : WH-NPT-29316

โรงงาน คลังสินค้า

สามพราน , นครปฐม

ราคา 180,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 01:17:05 น.

รหัส : WH-SKN-29317

โรงงาน คลังสินค้า

กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 01:15:32 น.

รหัส : WH-SKN-29318

โรงงาน คลังสินค้า

กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 01:14:01 น.

รหัส : WH-SKN-30685

โรงงาน คลังสินค้า

กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 01:12:28 น.

รหัส : WH-SKN-30879

โรงงาน คลังสินค้า

เมืองสมุทรสาคร , สมุทรสาคร

ราคา 75,000 บาท

พื้นที่ 250 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 01:09:27 น.

รหัส : WH-NPT-30883

โรงงาน คลังสินค้า

สามพราน , นครปฐม

ราคา 180,000 บาท

พื้นที่ 500 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 01:07:52 น.

รหัส : WH-NPT-30886

โรงงาน คลังสินค้า

สามพราน , นครปฐม

ราคา 180,000 บาท

พื้นที่ 500 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 01:06:16 น.

รหัส : WH-SKN-30889

โรงงาน คลังสินค้า

กระทุ่มแบน , สมุทรสาคร

ราคา 40,000 บาท

พื้นที่ 250 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 01:04:48 น.

รหัส : WH-SPK-32224

โรงงาน คลังสินค้า

บางบ่อ , สมุทรปราการ

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 250 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 00:59:04 น.

รหัส : WH-SPK-32226

โรงงาน คลังสินค้า

บางพลี , สมุทรปราการ

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 500 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 00:57:33 น.

รหัส : WH-SPK-32228

โรงงาน คลังสินค้า

บางเสาธง , สมุทรปราการ

ราคา 120,000 บาท

พื้นที่ 275 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ค. 2561 00:56:07 น.

รหัส : WH-BKK-42194

โรงงาน คลังสินค้า

เขตสวนหลวง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 80,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 พ.ค. 2561 04:14:32 น.