ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CBI-92337

ที่ดิน

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 16:31:41 น.

รหัส : HO-CBI-102363

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 16:28:26 น.

รหัส : CO-CBI-105354

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 7,000,000 บาท

พื้นที่ 54 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 16:27:21 น.

รหัส : LA-CBI-105382

ที่ดิน

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 60 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 16:26:18 น.

รหัส : LA-CBI-105385

ที่ดิน

พานทอง , ชลบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 28 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 16:25:14 น.

รหัส : CO-CBI-105391

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 13,000,000 บาท

พื้นที่ 155 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 16:23:04 น.

รหัส : CO-CBI-106271

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 6,200,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 16:22:00 น.

รหัส : CO-CBI-91965

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 1,390,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 16:05:34 น.

รหัส : LA-CBI-25027

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 15:57:41 น.

รหัส : CO-CBI-28157

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 15:53:14 น.

รหัส : CO-CBI-35386

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 15:51:50 น.

รหัส : HO-CBI-35421

บ้านเดี่ยว

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 15:50:46 น.

รหัส : CO-CBI-35979

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 1,550,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 15:49:38 น.

รหัส : HO-CBI-40955

บ้านเดี่ยว

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 3,890,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 15:48:29 น.

รหัส : HO-CBI-41128

บ้านเดี่ยว

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 4,790,000 บาท

พื้นที่ 82 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 15:47:24 น.

รหัส : CO-CBI-41250

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 15:46:23 น.

รหัส : CO-CBI-41862

คอนโดมิเนียม

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 15:45:14 น.

รหัส : HO-CBI-44376

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 15:44:07 น.

รหัส : HO-CBI-45145

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 4,550,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 15:43:04 น.

รหัส : HO-CBI-46628

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 2,850,000 บาท

พื้นที่ 47 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ธ.ค. 2561 15:42:00 น.