ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CBI-189674

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 2 งาน 20000 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:38:32 น.

รหัส : LA-CBI-191591

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 2 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:36:30 น.

รหัส : TH-CBI-192494

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

พานทอง , ชลบุรี

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:34:44 น.

รหัส : LA-CBI-196132

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:32:57 น.

รหัส : LA-CBI-196136

ที่ดิน

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 5,600,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:31:05 น.

รหัส : TH-CBI-196228

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

ศรีราชา , ชลบุรี

ราคา 1,790,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:29:24 น.

รหัส : HO-CBI-198749

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 5,900,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:27:37 น.

รหัส : HO-CBI-202524

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:25:48 น.

รหัส : CO-CBI-191597

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 9,500 บาท

พื้นที่ 26 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:25:39 น.

รหัส : HO-CBI-202566

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 5,906,300 บาท

พื้นที่ 62 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:23:59 น.

รหัส : HO-CBI-206102

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 3,390,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:20:18 น.

รหัส : HO-CBI-206181

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:18:28 น.

รหัส : HO-CBI-206395

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:16:46 น.

รหัส : HO-CBI-211004

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 77 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:15:02 น.

รหัส : HO-CBI-211238

บ้านเดี่ยว

พานทอง , ชลบุรี

ราคา 2,890,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:13:07 น.

รหัส : CO-CBI-213174

คอนโดมิเนียม

บางละมุง , ชลบุรี

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 51 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:12:29 น.

รหัส : CO-CBI-211310

คอนโดมิเนียม

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 1,230,000 บาท

พื้นที่ 29 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:11:21 น.

รหัส : HO-CBI-213595

บ้านเดี่ยว

พานทอง , ชลบุรี

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 43 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:09:24 น.

รหัส : HO-CBI-214272

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 2,300,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:07:43 น.

รหัส : HO-CBI-214415

บ้านเดี่ยว

เมืองชลบุรี , ชลบุรี

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 17:05:43 น.