ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CCO-206287

บ้านเดี่ยว

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 35,000,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 18:07:59 น.

รหัส : LA-CCO-172806

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 39,000,000 บาท

พื้นที่ 9 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 16:16:53 น.

รหัส : LA-CCO-159305

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 90 ตารางวา 2 งาน 25 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 12:51:14 น.

รหัส : LA-CCO-206135

ที่ดิน

บางคล้า , ฉะเชิงเทรา

ราคา 139,845,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 1 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 12:16:08 น.

รหัส : LA-CCO-153916

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 0 งาน 64 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 11:19:38 น.

รหัส : LA-CCO-153919

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 0 งาน 28 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 11:15:18 น.

รหัส : LA-CCO-153923

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 11:12:11 น.

รหัส : LA-CCO-154325

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 2 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 11:04:13 น.

รหัส : LA-CCO-154329

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 3 งาน 32 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 11:00:09 น.

รหัส : LA-CCO-158711

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 38 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 10:33:05 น.

รหัส : LA-CCO-163059

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 0 งาน 33 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 10:29:22 น.

รหัส : HT-CCO-165049

โรงแรม รีสอร์ท

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 65,000,000 บาท

พื้นที่ 74 ตารางวา 2 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 10:25:56 น.

รหัส : LA-CCO-184759

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 10:18:46 น.

รหัส : LA-CCO-185112

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 0 งาน 87 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 09:58:48 น.

รหัส : LA-CCO-200430

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 09:47:22 น.

รหัส : LA-CCO-200431

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 09:44:05 น.

รหัส : LA-CCO-200432

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 09:40:29 น.

รหัส : LA-CCO-162149

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 14,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 09:38:50 น.

รหัส : LA-CCO-200434

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 09:37:15 น.

รหัส : LA-CCO-200435

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 0 งาน 64 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 ก.ย. 2562 09:33:57 น.