ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : WH-CCO-215856

โรงงาน คลังสินค้า

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 0 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 2562 14:00:02 น.

รหัส : LA-CCO-162149

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 14,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 2562 13:32:32 น.

รหัส : LA-CCO-112244

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 2562 13:27:11 น.

รหัส : LA-CCO-119503

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,836,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 2562 13:23:39 น.

รหัส : LA-CCO-75921

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 43,200,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 1 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 2562 12:17:42 น.

รหัส : WH-CCO-212521

โรงงาน คลังสินค้า

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 46,760 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 พ.ย. 2562 00:53:39 น.

รหัส : LA-CCO-170438

ที่ดิน

ราชสาส์น , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 22 พ.ย. 2562 21:23:15 น.

รหัส : LA-CCO-213342

ที่ดิน

บางคล้า , ฉะเชิงเทรา

ราคา 18,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2562 07:24:16 น.

รหัส : LA-CCO-196805

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 777,000,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 2 งาน 110 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2562 07:22:51 น.

รหัส : LA-CCO-196752

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 455,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 65 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2562 07:22:47 น.

รหัส : LA-CCO-208526

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,147,483,647 บาท

พื้นที่ 46 ตารางวา 3 งาน 1350 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2562 06:40:21 น.

รหัส : LA-CCO-212186

ที่ดิน

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,147,483,647 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2562 06:39:40 น.

รหัส : LA-CCO-196648

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 777,000,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 2 งาน 110 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2562 06:39:23 น.

รหัส : LA-CCO-196511

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 777,000,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 2 งาน 110 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 พ.ย. 2562 06:39:17 น.

รหัส : LA-CCO-203360

ที่ดิน

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 33,750,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 พ.ย. 2562 02:21:18 น.

รหัส : LA-CCO-209939

ที่ดิน

บางคล้า , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 26 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 พ.ย. 2562 08:58:17 น.

รหัส : TC-CCO-212218

อาคารพาณิชย์

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 พ.ย. 2562 21:56:07 น.

รหัส : HO-CCO-173243

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 20:21:51 น.

รหัส : LA-CCO-178539

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 19:39:03 น.

รหัส : LA-CCO-190666

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2562 17:56:19 น.