ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CCO-205253

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 56 ตารางวา 3 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562 22:45:56 น.

รหัส : HO-CCO-205247

บ้านเดี่ยว

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 49 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562 22:29:44 น.

รหัส : HO-CCO-203883

บ้านเดี่ยว

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 24,000,000 บาท

พื้นที่ 408 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562 15:37:25 น.

รหัส : LA-CCO-132387

ที่ดิน

คลองเขื่อน , ฉะเชิงเทรา

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562 13:12:58 น.

รหัส : LA-CCO-66886

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 9,300,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562 13:08:21 น.

รหัส : LA-CCO-112244

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562 12:45:31 น.

รหัส : LA-CCO-75921

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 43,200,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 1 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562 12:33:42 น.

รหัส : LA-CCO-81581

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,958,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562 12:12:44 น.

รหัส : LA-CCO-119503

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,836,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562 11:37:31 น.

รหัส : WH-CCO-119494

โรงงาน คลังสินค้า

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 0 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562 11:21:19 น.

รหัส : LA-CCO-204456

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562 10:32:35 น.

รหัส : HO-CCO-181852

บ้านเดี่ยว

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,350,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562 10:19:20 น.

รหัส : LA-CCO-196805

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 777,000,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 2 งาน 110 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562 02:44:29 น.

รหัส : LA-CCO-196752

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 455,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 65 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.ย. 2562 02:43:08 น.

รหัส : HO-CCO-184339

บ้านเดี่ยว

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 24,000,000 บาท

พื้นที่ 408 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ย. 2562 23:27:32 น.

รหัส : HO-CCO-204654

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ย. 2562 12:17:28 น.

รหัส : HO-CCO-203969

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ย. 2562 10:44:11 น.

รหัส : WH-CCO-154021

โรงงาน คลังสินค้า

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 18,500,000 บาท

พื้นที่ 434 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ย. 2562 10:17:05 น.

รหัส : LA-CCO-189088

ที่ดิน

ราชสาส์น , ฉะเชิงเทรา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.ย. 2562 06:32:18 น.

รหัส : HO-CCO-204489

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 7,250,000 บาท

พื้นที่ 0 ไร่ 0 งาน 190ตารางวา

อัพเดทล่าสุด 18 ก.ย. 2562 23:37:08 น.