ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CCO-154325

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 2 งาน 36 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 05:23:35 น.

รหัส : LA-CCO-154329

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 3 งาน 32 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 05:22:18 น.

รหัส : LA-CCO-155389

ที่ดิน

พนมสารคาม , ฉะเชิงเทรา

ราคา 290,000 บาท

พื้นที่ 27 ตารางวา 0 งาน 50 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 05:21:00 น.

รหัส : LA-CCO-158711

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 38 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 05:14:28 น.

รหัส : LA-CCO-163059

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางวา 0 งาน 33 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 05:13:07 น.

รหัส : LA-CCO-184759

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,400,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 12 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 05:09:13 น.

รหัส : LA-CCO-185112

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,600,000 บาท

พื้นที่ 93 ตารางวา 0 งาน 87 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 05:04:09 น.

รหัส : LA-CCO-200430

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 05:00:20 น.

รหัส : LA-CCO-200431

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 04:59:05 น.

รหัส : LA-CCO-200432

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 26 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 04:57:46 น.

รหัส : LA-CCO-200434

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,200,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 2 งาน 11 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 04:56:30 น.

รหัส : LA-CCO-200435

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 0 งาน 64 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 04:55:14 น.

รหัส : LA-CCO-200892

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 71 ตารางวา 1 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 04:53:56 น.

รหัส : LA-CCO-203723

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 9,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 04:51:20 น.

รหัส : LA-CCO-203726

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 92 ตารางวา 0 งาน 13 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 04:50:08 น.

รหัส : LA-CCO-203738

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 200 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 04:48:53 น.

รหัส : LA-CCO-204105

ที่ดิน

สนามชัยเขต , ฉะเชิงเทรา

ราคา 350,000 บาท

พื้นที่ 64 ตารางวา 0 งาน 19 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 04:46:19 น.

รหัส : LA-CCO-205935

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 5 ตารางวา 1 งาน 58 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 04:43:41 น.

รหัส : LA-CCO-205937

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 0 งาน 28 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 04:42:24 น.

รหัส : LA-CCO-209664

ที่ดิน

พนมสารคาม , ฉะเชิงเทรา

ราคา 400,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 พ.ย. 2562 04:35:50 น.