ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CCO-186034

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 9,337,500 บาท

พื้นที่ 747 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2562 12:43:12 น.

รหัส : LA-CCO-186036

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,241,000 บาท

พื้นที่ 747 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2562 12:41:30 น.

รหัส : LA-CCO-189176

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 24,300,000 บาท

พื้นที่ 10800 ตารางวา 0 งาน 27 ไร่

อัพเดทล่าสุด 10 ก.ย. 2562 12:33:13 น.

รหัส : LA-CCO-200662

ที่ดิน

บางคล้า , ฉะเชิงเทรา

ราคา 139,845,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 1 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ก.ย. 2562 13:04:04 น.

รหัส : HO-CCO-199632

บ้านเดี่ยว

คลองเขื่อน , ฉะเชิงเทรา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 380 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 6 ก.ย. 2562 14:55:42 น.

รหัส : LA-CCO-170438

ที่ดิน

ราชสาส์น , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 59 ตารางวา 3 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.ย. 2562 15:20:42 น.

รหัส : LA-CCO-190758

ที่ดิน

พนมสารคาม , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,260,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2562 19:44:27 น.

รหัส : HO-CCO-173243

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2562 17:19:09 น.

รหัส : LA-CCO-178539

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,150,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2562 15:47:29 น.

รหัส : HO-CCO-198622

บ้านเดี่ยว

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,400,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2562 14:16:33 น.

รหัส : HO-CCO-188271

บ้านเดี่ยว

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2562 12:46:19 น.

รหัส : LA-CCO-190666

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 4,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2562 11:46:01 น.

รหัส : LA-CCO-191073

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 91 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.ย. 2562 11:03:18 น.

รหัส : LA-CCO-198168

ที่ดิน

บางคล้า , ฉะเชิงเทรา

ราคา 139,845,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 1 งาน 23 ไร่

อัพเดทล่าสุด 3 ก.ย. 2562 16:11:57 น.

รหัส : LA-CCO-61087

ที่ดิน

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 33,750,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 ก.ย. 2562 00:24:44 น.

รหัส : LA-CCO-88627

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 62,000,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2562 21:06:58 น.

รหัส : LA-CCO-88629

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 50,400,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 3 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2562 21:06:49 น.

รหัส : LA-CCO-88061

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 63,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 22 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2562 20:36:31 น.

รหัส : LA-CCO-88066

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 55,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 29 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2562 20:36:18 น.

รหัส : HO-CCO-129642

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 14,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ส.ค. 2562 03:38:54 น.