ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-NMA-92188

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 39,000,000 บาท

พื้นที่ 400 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 15:08:33 น.

รหัส : LA-NMA-141916

ที่ดิน

โนนไทย , นครราชสีมา

ราคา 160,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 09:48:06 น.

รหัส : HO-NMA-141903

บ้านเดี่ยว

พิมาย , นครราชสีมา

ราคา 1,900,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 08:51:40 น.

รหัส : HO-NMA-141872

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2562 03:34:53 น.

รหัส : LA-NMA-136498

ที่ดิน

ด่านขุนทด , นครราชสีมา

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 73 ตารางวา 2 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:41:40 น.

รหัส : LA-NMA-137252

ที่ดิน

ด่านขุนทด , นครราชสีมา

ราคา 54,000,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 3 งาน 49 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 16:29:23 น.

รหัส : LA-NMA-141558

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 90,000,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 มี.ค. 2562 12:24:59 น.

รหัส : LA-NMA-141137

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 15,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 02:22:44 น.

รหัส : LA-NMA-131814

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 มี.ค. 2562 02:19:17 น.

รหัส : LA-NMA-86372

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:52:26 น.

รหัส : LA-NMA-129487

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 1,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 100 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 20:04:59 น.

รหัส : LA-NMA-140604

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 1,360,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 800 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 10:27:48 น.

รหัส : LA-NMA-140521

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2562 03:15:51 น.

รหัส : LA-NMA-51361

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 48,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 40 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2562 23:59:33 น.

รหัส : LA-NMA-51366

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 1 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2562 23:57:33 น.

รหัส : LA-NMA-51572

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2562 23:55:35 น.

รหัส : LA-NMA-51582

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2562 23:53:38 น.

รหัส : LA-NMA-51589

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 22,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2562 23:51:38 น.

รหัส : LA-NMA-52009

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 27,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2562 23:46:01 น.

รหัส : LA-NMA-52017

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 10,200,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2562 23:44:12 น.