ประกาศ Exclusive

เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 บางใหญ่

ราคา 3,990,000 บาท

บางใหญ่ , นนทบุรี

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-NBI-176359

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 13:10:11 น.

รหัส : CO-NBI-185968

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 18,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 13:09:27 น.

รหัส : CO-NBI-183771

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 13:09:11 น.

รหัส : CO-NBI-168102

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 13:08:45 น.

รหัส : CO-NBI-176136

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 13:02:07 น.

รหัส : CO-NBI-183770

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 1,450,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 12:56:17 น.

รหัส : CO-NBI-184703

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 12:54:54 น.

รหัส : CO-NBI-175734

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 12:48:16 น.

รหัส : CO-NBI-176508

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 33 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 12:47:42 น.

รหัส : CO-NBI-182209

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 7,500 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 12:41:02 น.

รหัส : CO-NBI-111185

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 12:38:17 น.

รหัส : CO-NBI-100780

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 12:36:18 น.

รหัส : CO-NBI-107312

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,290,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 12:33:25 น.

รหัส : CO-NBI-100977

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 12:31:46 น.

รหัส : CO-NBI-100978

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,290,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 12:31:42 น.

รหัส : CO-NBI-130655

คอนโดมิเนียม

ปากเกร็ด , นนทบุรี

ราคา 1,250,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 12:30:50 น.

รหัส : CO-NBI-213871

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 12:29:06 น.

รหัส : CO-NBI-106431

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 990,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 12:28:57 น.

รหัส : CO-NBI-188230

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 12:20:59 น.

รหัส : CO-NBI-73388

คอนโดมิเนียม

เมืองนนทบุรี , นนทบุรี

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 16 ก.พ. 2563 12:20:45 น.