ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CNX-139444

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 3,290,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:17:10 น.

รหัส : HO-CNX-139448

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 6,870,000 บาท

พื้นที่ 300 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:16:05 น.

รหัส : LA-CNX-139455

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 222 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:15:00 น.

รหัส : HO-CNX-139471

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 32,200,000 บาท

พื้นที่ 172 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:12:53 น.

รหัส : HO-CNX-139479

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 2,390,000 บาท

พื้นที่ 61 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:11:47 น.

รหัส : HO-CNX-139485

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 137 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:10:45 น.

รหัส : HO-CNX-139491

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 2,690,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:09:38 น.

รหัส : LA-CNX-139495

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 3 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:08:33 น.

รหัส : LA-CNX-139499

ที่ดิน

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 750,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 1 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:07:29 น.

รหัส : LA-CNX-139502

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 98 ตารางวา 3 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 13:06:27 น.

รหัส : HO-CNX-140896

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 15,500,000 บาท

พื้นที่ 361 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 11:07:02 น.

รหัส : CO-CNX-140889

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 3,290,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 10:28:59 น.

รหัส : HO-CNX-140882

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 15,500,000 บาท

พื้นที่ 361 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 09:48:47 น.

รหัส : HT-CNX-140876

โรงแรม รีสอร์ท

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 07:56:02 น.

รหัส : LA-CNX-140875

ที่ดิน

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 11 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 07:50:55 น.

รหัส : CO-CNX-140874

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 07:45:55 น.

รหัส : HO-CNX-140873

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 9,800,000 บาท

พื้นที่ 85 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 07:40:53 น.

รหัส : LA-CNX-140872

ที่ดิน

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 07:35:47 น.

รหัส : HO-CNX-140811

บ้านเดี่ยว

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 2,600,000 บาท

พื้นที่ 184 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 01:35:31 น.

รหัส : HT-CNX-140808

โรงแรม รีสอร์ท

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 33,000,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 มี.ค. 2562 01:30:29 น.