ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : CO-CNX-169528

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:39:33 น.

รหัส : CO-CNX-169532

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:37:23 น.

รหัส : CO-CNX-169535

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:35:13 น.

รหัส : HO-CNX-169737

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 5,400,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:33:10 น.

รหัส : HO-CNX-169742

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:30:59 น.

รหัส : HO-CNX-169744

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 16,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:28:46 น.

รหัส : HO-CNX-169747

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:26:38 น.

รหัส : CO-CNX-169750

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:24:37 น.

รหัส : CO-CNX-170253

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 8,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:22:26 น.

รหัส : CO-CNX-171083

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 13,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:20:24 น.

รหัส : HO-CNX-171088

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 19,000 บาท

พื้นที่ 65 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:16:11 น.

รหัส : CO-CNX-171090

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,450,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:13:56 น.

รหัส : CO-CNX-171092

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 6,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:11:52 น.

รหัส : LA-CNX-171095

ที่ดิน

แม่แตง , เชียงใหม่

ราคา 690,000 บาท

พื้นที่ 172 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:09:41 น.

รหัส : CO-CNX-171741

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,590,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:07:44 น.

รหัส : CO-CNX-171742

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,590,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:05:31 น.

รหัส : HO-CNX-173455

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:03:26 น.

รหัส : CO-CNX-173458

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 9,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 18:01:18 น.

รหัส : CO-CNX-173462

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 12,500 บาท

พื้นที่ 42 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 17:59:19 น.

รหัส : HO-CNX-173466

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 4,000,000 บาท

พื้นที่ 207 ตารางวา 1 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 9 ต.ค. 2562 17:57:02 น.