ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-CNX-183377

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 5,200,000 บาท

พื้นที่ 235 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 01:16:18 น.

รหัส : LA-CNX-183373

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 230,000,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 01:16:12 น.

รหัส : HO-CNX-208141

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 235 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 01:13:17 น.

รหัส : LA-CNX-208138

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 230,000,000 บาท

พื้นที่ 80 ตารางวา 0 งาน 14 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 01:13:09 น.

รหัส : LA-CNX-170138

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 32,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 00:59:21 น.

รหัส : HO-CNX-179648

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 00:59:08 น.

รหัส : LA-CNX-179758

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 32,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 00:59:01 น.

รหัส : LA-CNX-151931

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 208,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 00:53:13 น.

รหัส : HO-CNX-170135

บ้านเดี่ยว

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 88 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 00:52:29 น.

รหัส : LA-CNX-199571

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 14,100,000 บาท

พื้นที่ 470 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 00:27:52 น.

รหัส : AP-CNX-199558

อพาร์ทเมนท์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 45,000,000 บาท

พื้นที่ 191 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 00:27:42 น.

รหัส : TC-CNX-200971

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 28,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 14 ต.ค. 2562 00:15:50 น.

รหัส : CO-CNX-155888

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 45 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 23:41:33 น.

รหัส : LA-CNX-155886

ที่ดิน

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 700,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 23:41:28 น.

รหัส : LA-CNX-141559

ที่ดิน

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 490,000 บาท

พื้นที่ 86 ตารางวา 3 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 23:41:23 น.

รหัส : LA-CNX-127348

ที่ดิน

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 11,025,000 บาท

พื้นที่ 270 ตารางวา 0 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 23:41:06 น.

รหัส : LA-CNX-127346

ที่ดิน

จอมทอง , เชียงใหม่

ราคา 950,000 บาท

พื้นที่ 91 ตารางวา 1 งาน 3 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 23:41:01 น.

รหัส : CO-CNX-154881

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 18:24:43 น.

รหัส : OF-CNX-156845

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 18:17:18 น.

รหัส : HO-CNX-163847

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 13:54:18 น.