ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-CNX-156845

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 18:17:18 น.

รหัส : HO-CNX-163847

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 13:54:18 น.

รหัส : CO-CNX-163851

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 5,800,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 13:53:10 น.

รหัส : TH-CNX-163854

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 5,000,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 13:50:02 น.

รหัส : TH-CNX-164591

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,450,000 บาท

พื้นที่ 20 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 13:29:38 น.

รหัส : HO-CNX-172380

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 55 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 12:30:46 น.

รหัส : CO-CNX-175055

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 11:20:55 น.

รหัส : HO-CNX-175897

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 11:08:19 น.

รหัส : HO-CNX-178548

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 3,490,000 บาท

พื้นที่ 70 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 10:16:24 น.

รหัส : HO-CNX-179099

บ้านเดี่ยว

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 6,900,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 10:05:34 น.

รหัส : TH-CNX-181293

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,100,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 08:39:29 น.

รหัส : HO-CNX-185288

บ้านเดี่ยว

สารภี , เชียงใหม่

ราคา 3,800,000 บาท

พื้นที่ 42 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 07:01:25 น.

รหัส : LA-CNX-185366

ที่ดิน

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 2,770,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 06:56:45 น.

รหัส : LA-CNX-187603

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 28 ตารางวา 5 งาน 15 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 06:01:28 น.

รหัส : LA-CNX-193062

ที่ดิน

แม่แตง , เชียงใหม่

ราคา 1,600,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 04:04:00 น.

รหัส : HO-CNX-193197

บ้านเดี่ยว

ดอยหล่อ , เชียงใหม่

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 03:52:04 น.

รหัส : HO-CNX-197709

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 5,700,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 03:13:03 น.

รหัส : LA-CNX-197721

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 7,800,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 03:04:59 น.

รหัส : HO-CNX-200716

บ้านเดี่ยว

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 02:19:33 น.

รหัส : LA-CNX-201629

ที่ดิน

พร้าว , เชียงใหม่

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 3 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 02:10:36 น.