ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CNX-197721

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 7,800,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 03:04:59 น.

รหัส : HO-CNX-200716

บ้านเดี่ยว

แม่วาง , เชียงใหม่

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 10 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 02:19:33 น.

รหัส : LA-CNX-201629

ที่ดิน

พร้าว , เชียงใหม่

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 34 ตารางวา 3 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 02:10:36 น.

รหัส : HO-CNX-201638

บ้านเดี่ยว

หางดง , เชียงใหม่

ราคา 7,500,000 บาท

พื้นที่ 75 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 02:06:17 น.

รหัส : TC-CNX-205261

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 11,000,000 บาท

พื้นที่ 17 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 01:10:26 น.

รหัส : LA-CNX-205265

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 6,500,000 บาท

พื้นที่ 31 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 01:08:21 น.

รหัส : LA-CNX-210422

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 3,550,000 บาท

พื้นที่ 7 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 00:27:29 น.

รหัส : HO-CNX-213334

บ้านเดี่ยว

สันทราย , เชียงใหม่

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 8 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 13 ต.ค. 2562 00:00:22 น.

รหัส : CO-CNX-82553

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 15:37:42 น.

รหัส : CO-CNX-114412

คอนโดมิเนียม

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 1,650,000 บาท

พื้นที่ 30 ตารางเมตร

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 15:35:02 น.

รหัส : LA-CNX-209324

ที่ดิน

จอมทอง , เชียงใหม่

ราคา 540,000 บาท

พื้นที่ 2 ตารางวา 0 งาน 1 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 15:24:36 น.

รหัส : TC-CNX-139212

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 39,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 14:57:14 น.

รหัส : HO-CNX-139207

บ้านเดี่ยว

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 2,000,000 บาท

พื้นที่ 89 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 14:55:27 น.

รหัส : TC-CNX-137877

อาคารพาณิชย์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 39,000,000 บาท

พื้นที่ 24 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 14:53:57 น.

รหัส : LA-CNX-139211

ที่ดิน

ดอยสะเก็ด , เชียงใหม่

ราคา 7,550,000 บาท

พื้นที่ 3 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 14:46:11 น.

รหัส : LA-CNX-153595

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 208,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 14:17:49 น.

รหัส : TH-CNX-199033

ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 14:14:45 น.

รหัส : LA-CNX-167928

ที่ดิน

สันกำแพง , เชียงใหม่

ราคา 10,000,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 14:02:43 น.

รหัส : LA-CNX-167134

ที่ดิน

เมืองเชียงใหม่ , เชียงใหม่

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 63 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 12:57:36 น.

รหัส : HO-CNX-203841

บ้านเดี่ยว

แม่ริม , เชียงใหม่

ราคา 6,700,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ต.ค. 2562 12:31:39 น.